កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

3 Bedroom Apartment For Sale Phnom Penh

បានរកឃើញ 252 អាផាតមេន សម្រាប់ Sale in Phnom Penh

This 3 bedroom apartment for sale is located in Daun Penh, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$260,000/m2
3 3
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $260,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - This 3 bedroom apartment for sale is located in Daun Penh, Phnom Penh

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121
None None
+855 96 9002 122
None None
+ 855969002121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

公寓出售 在水净华区/CONDO for sale / ខុនដូរសំរាប់លក់

អាផាតមេន  
$1 $1/m2
3 2 12m2 1 N
NR6 National road6, ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $1. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 公寓出售 在水净华区/CONDO for sale / ខុនដូរសំរាប់លក់

NR6 National road6, ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Chey Ratana
+85578551242

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

SPACIOUS 3 BED CONDO FOR SALE - CHROY CHONGVAR

អាផាតមេន  
$199,000
3 3 1 115m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $199,000. . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - SPACIOUS 3 BED CONDO FOR SALE - CHROY CHONGVAR

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

PHSAR KANDAL I, DAUN PENH, PHNOM PENH

អាផាតមេន  
$140,000
3 3 200m2 3
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $140,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - PHSAR KANDAL I, DAUN PENH, PHNOM PENH

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Sale Apartment 7 Makara

អាផាតមេន  
$190,000
3 4 180m2 4 E
៧ មករា, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ $190,000. . ប្រសិនបើអ្នកច...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Sale Apartment 7 Makara

៧ មករា, ភ្នំពេញ

Srey Mao SOM
+855-89312434

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

House for sale design by a local architect

អាផាតមេន  
$253,000
3 4 210m2 E
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $253,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បា...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for sale design by a local architect

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Srey Mao SOM
+855-89312434

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

De Castle Royal - Condo for sale

អាផាតមេន  
$480,000
3 3
ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh, Phnom Penh ជាមួយ $480,000. . ប្រសិនបើអ្ន...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - De Castle Royal - Condo for sale

ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ

Linna NOV
+855-979785885

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

private garden in a high rise condo

អាផាតមេន  
$245,000
3 3 1 148m2 10 W
ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh, Phnom Penh ជាមួយ $245,000. . ប្រសិនបើអ្ន...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - private garden in a high rise condo

ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ

Srey Mao SOM
+855-89312434

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedroom Condominium For Sale - Toul Kork, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$175,000
3 2 130m2
ទួលគោក, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ $175,000. . ប្រសិនបើអ្នក...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Condominium For Sale - Toul Kork, Phnom Penh

ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedroom Duplex Condo Unit For Sale - Khan 7 Makara, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$600,000
3 4 277m2
៧ មករា, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ $600,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Duplex Condo Unit For Sale - Khan 7 Makara, Phnom Penh

៧ មករា, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។