កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

3 Bedroom House For Sale Tonle Bassac

បានរកឃើញ 18 ផ្ទះ សម្រាប់ Sale in Tonle Bassac, Chamkarmon, and others

3 bedrooms House for Sale with Land in Chamkarmon

ផ្ទះ  
$11,000,000
3 4 330m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac , Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 bedrooms House for Sale with Land in Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 bedrooms House For Sale in Chamkarmon

ផ្ទះ  
$660,000
3 3 264m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac , Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 bedrooms House For Sale in Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 bedrooms Flat For Sale in Chamkarmon

ផ្ទះ  
$450,000
3 4 98m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac , Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 bedrooms Flat For Sale in Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 bedrooms Flat For Sale in Chamkarmon

ផ្ទះ  
$350,000
3 2 84m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac , Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 bedrooms Flat For Sale in Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedroom Flat for Sale in Tonle Bassac,Chamkarmon

ផ្ទះ  
$115,000
3 4 40m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac , Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Flat for Sale in Tonle Bassac,Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Penthouse for Rent in Chamkamon

ផ្ទះ  
$4,000
3 4 180m2
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Penthouse for Rent in Chamkamon សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh ក្នុ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Penthouse for Rent in Chamkamon

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 bedrooms House For Sale in Chamkarmon

ផ្ទះ  
$660,000
3 3
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Located in Tonle Bassac Size: 12m x 22m = 264sqm 1sqm: 2500$ Price: 660000$ 3 be...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 bedrooms House For Sale in Chamkarmon

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedroom Townhoue For Sale In Tonle Bassac | $350,000

ផ្ទះ  
$350,000
3 4
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
3 Bedroom Townhoue For Sale In Tonle Bassac | $350,000 សម្រាប់ នៅ Chamka...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Townhoue For Sale In Tonle Bassac | $350,000

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 3 Bedroom Townhoue For Rent in Tonle Bassac | $1,000

ផ្ទះ  
$1,000
3 3
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This  townhouse in the Tonle Bassac neighbourhood has 3 bedrooms, 3 bathrooms, and natural ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 3 Bedroom Townhoue For Rent in Tonle Bassac | $1,000

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tonle Bassac | 3 Bedroom Townhoue For Rent in Tonle Bassac | $3,000

ផ្ទះ  
$3,000
3 5
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
This  modern townhouse in the Tonle Bassac neighbourhood has 3 bedrooms, 5 bathrooms, built...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tonle Bassac | 3 Bedroom Townhoue For Rent in Tonle Bassac | $3,000

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។