កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

4 Bedroom Apartment For Rent Bkk 3

បានរកឃើញ 8 អាផាតមេន សម្រាប់ Rent in BKK 3, Chamkarmon, and others

king size one whole unit with 3 bedrooms for rent in phnom penh

អាផាតមេន  
$700
4 4
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនប...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - king size one whole unit with 3 bedrooms for rent in phnom penh

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Cam Home Realty
093207955

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 bedrooms Apartment for Rent in Chamkarmon

អាផាតមេន  
$1,600
4 4 160m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 bedrooms Apartment for Rent in Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 bedrooms Apartment for Rent in Chamkarmon

អាផាតមេន  
$700
4 4 160m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 bedrooms Apartment for Rent in Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 bedrooms Apartment for Rent in Chamkarmon

អាផាតមេន  
$700
4 4 160m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 bedrooms Apartment for Rent in Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Very Big 4 Bedroom Apartment, 700$/month, Located in BKK3 Area

អាផាតមេន  
$700
4 4
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Very Big 4 Bedroom Apartment, 700$/month, Located in BKK3 Area សម្រាប់ ន...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Very Big 4 Bedroom Apartment, 700$/month, Located in BKK3 Area

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 bedrooms Apartment for Rent in Chamkarmon

អាផាតមេន  
$1,600
4 4
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Located in Boeng Keng Kang 3, Chmakamon Size: 8m x 20m =160sqm,E0 4 bedrooms with 4 bat...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 bedrooms Apartment for Rent in Chamkarmon

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 bedrooms Apartment for Rent in Chamkarmon

អាផាតមេន  
$700
4 4
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Located in Boeng Keng Kang 3, Chamkarmon Size: 8m x 20m= 160sqm, E2 4 bedrooms with 4 b...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 bedrooms Apartment for Rent in Chamkarmon

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 bedrooms Apartment for Rent in Chamkarmon

អាផាតមេន  
$700
4 4
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Located in Boeng Keng Kang 3, Chamkarmon Size: 8m x 20m= 160sqm, E1 4 bedrooms with 4 b...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 bedrooms Apartment for Rent in Chamkarmon

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។