កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

4 Bedroom Condo For Sale Chroy Changvar

បានរកឃើញ 42 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់ Sale in Chroy Changvar, Chroy Changvar, and others

Nice Villa For SALE

ផ្ទះ  
$480,000
4 4 250m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Nice Villa For SALE

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

អ៊ំុ ឆោមចរិយា
+855 16 556 555

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Condo 3bedrooms from khan chrouy changva, Phnom Penh

ខុនដូ  
$240,000 $1/m2
4 3 3 173m2 20 E
Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh
ខុនដូ សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $240,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Condo 3bedrooms from khan chrouy changva, Phnom Penh

Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh

វៃ យ៉ាំង
017918085

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Condo from khan Chrouy Changva, (Mekong River)

ខុនដូ  
$240,000 $1/m2
4 3 2 173m2 12 E
Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh
ខុនដូ សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $240,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Condo from khan Chrouy Changva, (Mekong River)

Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh

young young
+855968982387

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Twin Villa for Sale In Borey The Makong Royal (Street 6A )

វីឡាភ្លោះ  
$230,000
4 5
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Twin Villa for Sale In Borey The Makong Royal (Street 6A )

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Ny Tinat
+855 12 641 864

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 Bedroom Villa For Sale - Chroy Changva, Phnom Penh

វីឡា  
$450,000
4 4 300m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $450,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 Bedroom Villa For Sale - Chroy Changva, Phnom Penh

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 Bedroom Villa For Sale - Chroy Changva, Phnom Penh

វីឡា  
$1,100,000
4 4 128m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $1,100,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 Bedroom Villa For Sale - Chroy Changva, Phnom Penh

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 Bedrooms Villa For Sale - Chroy Chongva, Phnom Penh

វីឡា  
$360,000
4 4 160m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $360,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 Bedrooms Villa For Sale - Chroy Chongva, Phnom Penh

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 Bedroom Villa For Sale - Chroy Chongva, Phnom Penh

វីឡា  
$360,000
4 4 160m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $360,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 41 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 Bedroom Villa For Sale - Chroy Chongva, Phnom Penh

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Stunning 4-Bedroom Villa for SALE

វីឡា  
$900,000
4 4 448m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Stunning 4-Bedroom Villa for SALE

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Codo for Sale next to Mekong River

ខុនដូ  
$240,000 $1/m2
4 3 2 173m2 20 E
Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh
ខុនដូ សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $240,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Codo for Sale next to Mekong River

Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh

វៃ យ៉ាំង
017918085

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។