កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

4 Bedroom Villa For Sale Chroy Changvar

បានរកឃើញ 20 វីឡា សម្រាប់ Sale in Chroy Changvar, Chroy Changvar, and others

4 Bedroom Villa For Sale - Chroy Changva, Phnom Penh

វីឡា  
$450,000
4 4 300m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $450,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 Bedroom Villa For Sale - Chroy Changva, Phnom Penh

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 Bedroom Villa For Sale - Chroy Changva, Phnom Penh

វីឡា  
$1,100,000
4 4 128m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $1,100,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 Bedroom Villa For Sale - Chroy Changva, Phnom Penh

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 Bedrooms Villa For Sale - Chroy Chongva, Phnom Penh

វីឡា  
$360,000
4 4 160m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $360,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 Bedrooms Villa For Sale - Chroy Chongva, Phnom Penh

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 Bedroom Villa For Sale - Chroy Chongva, Phnom Penh

វីឡា  
$360,000
4 4 160m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $360,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 Bedroom Villa For Sale - Chroy Chongva, Phnom Penh

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Stunning 4-Bedroom Villa for SALE

វីឡា  
$900,000
4 4 448m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Stunning 4-Bedroom Villa for SALE

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះវីឡាសម្រាប់លក់បន្ទន់

វីឡា  
$290,000
4 5 160m2
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ល្អសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្ម​ និងការរស់នៅបានមានដូចជាផ្ទះជូល បានមានសន្តិសុខសុវត្តិភាពខ្ពស់។Good for Livi...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះវីឡាសម្រាប់លក់បន្ទន់

ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Leang LONG
+855-99337766

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

villa for sale in borey sopheap mengkol

វីឡា  
$220,000
4 3
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 5 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - villa for sale in borey sopheap mengkol

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Residential villa for sale Chroy changvar

វីឡា  
$340,000
4 5 273m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $340...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Residential villa for sale Chroy changvar

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Residential villa for Rent Chroy Changvar

វីឡា  
$490,000
4 5 224m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Residential villa for Rent Chroy Changvar

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Sale

វីឡា  
$380,000
4 5
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
, Property Type : Villa , Land Size : 168 , Price : 380000.00 ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Sale

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។