កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

5 Bedroom Villa For Rent Tonle Bassac

បានរកឃើញ 62 វីឡា សម្រាប់ Rent in Tonle Bassac, Chamkarmon, and others

Charming 5 Bedrooms Villa for Rent in Tonle Bassac

វីឡា  
$10,000
5 7 3
Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 281 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Charming 5 Bedrooms Villa for Rent in Tonle Bassac

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Leakhena Rith
+85589777307

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa for Rent in Tonle Bassac

វីឡា  
$4,500
5 6 3
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa for Rent in Tonle Bassac

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Edwin 21
+85595333628

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

5 Bedroom Villa For Rent - Tonle Bassac, Phnom Penh

វីឡា  
$3,000
5 6 400m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 5 Bedroom Villa For Rent - Tonle Bassac, Phnom Penh

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

5-Bedroom Garden Villa

វីឡា  
$5,000
5 9
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 5-Bedroom Garden Villa

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Brand New 5 Bedrooms Villa for Rent in Tonle Bassac

វីឡា  
$7,000
5 7 360m2
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand New 5 Bedrooms Villa for Rent in Tonle Bassac

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Leakhena Rith
+85589777307

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Graceful 5 Bedrooms Villa for Rent close to AEON MALL 1

វីឡា  
$4,000
5 6
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Graceful 5 Bedrooms Villa for Rent close to AEON MALL 1

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Leakhena Rith
+85589777307

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Charming 6 Bedrooms Villa for Rent in Diamond Island

វីឡា  
$5,000
5 6
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Charming 6 Bedrooms Villa for Rent in Diamond Island

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Leakhena Rith
+85589777307

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Centrally Located 5-Bedroom Villa with Pool

វីឡា  
$3,500
5 5
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Centrally Located 5-Bedroom Villa with Pool

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

5 Bedroom Villa Elite Town

វីឡា  
$2,500
5 6
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
5 Bedroom Villa Elite Town សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 5 Bedroom Villa Elite Town

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Modern 5-Bedroom Villa with a Large Garden

វីឡា  
$5,000
5 6
កោះពេជ្រ, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
Modern 5-Bedroom Villa with a Large Garden សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phn...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Modern 5-Bedroom Villa with a Large Garden

កោះពេជ្រ, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។