27 អចលនទ្រព្យ

Project Blue Bay Resort, សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
133
$192,500
ខុនដូ Blue Bay Resort, សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
1
1
55m2
$192,500
ខុនដូ Blue Bay Resort, សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
2
1
114m2
$399,000
ខុនដូ Blue Bay Resort, សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
1
1
97m2
$339,500
ខុនដូ Blue Bay Resort, សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
1
1
85m2
$297,500
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ.
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ.

អំពី Li Chen

Blue Bay adopts the fine-decoration turn-key mode, with unified purchasing and unified decoration, to save time, energy, money and worry for your, and start the beautiful holiday life easily.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី