11 អចលនទ្រព្យ

ដី Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
1909m2
None
ដី Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
1961m2
None
ដី Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
1904m2
None
ដី Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
2800m2
None
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ.
ដី Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
2656m2
None
ដី Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
2010m2
None
ដី Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
2037m2
None
ដី Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
2024m2
None
ដី Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
1795m2
None

អំពី Song Saa Reserve Sales Office

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ប្រាប់យើងពីតម្រូវការរបស់អ្នក នោះ៥ក្រុមហ៊ុននឹងទាក់ទងទៅអ្នក
តើអ្នកចង់រកទិញ ជួល ឬលក់អចលនទ្រព្យ? *
សូមជ្រើសរើសជម្រើសមួយ
តើទីតាំងណាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍? *
សូមជ្រើសរើសទីតាំងអចលនទ្រព្យល្អបំផុតរបស់អ្នក។
តើប្រភេទអចលនទ្រព្យអ្វីខ្លះ? *
សូមជ្រើសរើសប្រភេទអចលនទ្រព្យដែលអ្នកពេញចិត្ត។
តម្លៃប៉ុន្មាន? *
សូមដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមាន
សរសេរបន្ថែមព័ត៌មាន ពីតម្រូវការរបស់អ្នក
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង