8 អចលនទ្រព្យ

Project សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
1328
None
ខុនដូ សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
1
1
60m2
None
ខុនដូ សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
1
1
84m2
None
ខុនដូ សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
1
1
64m2
None
ខុនដូ សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
1
1
104m2
None
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ.
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ.

អំពី Tian Xi 雷先生

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី