កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អចលនទ្រព្យសំរាប់ជួល ក្នុង Battambang

បានរកឃើញ 65 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់ Rent in Battambang

Stunning 1 Bedroom Apartment Near MayBank Tower

អាផាតមេន  
$1,890
1 1
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
This serviced Apartment is situated in a safe and secure area to the south of Norodom Blvd....
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Stunning 1 Bedroom Apartment Near MayBank Tower

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Sonita Pich
+855969002424

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Brand New 1 Bedroom Serviced Apartment@Daun Penh

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$800
1 2 55m2
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Brand New 1 Bedroom Serviced Apartment@Daun Penh សម្រាប់ នៅ Daun Penh...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand New 1 Bedroom Serviced Apartment@Daun Penh

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Sonita Pich
+855969002424

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Brand New 2-Bedroom Serviced Apartment@Daun Penh

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,400
2 2 106m2
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Brand New 2-Bedroom Serviced Apartment@Daun Penh សម្រាប់ នៅ Daun Penh...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand New 2-Bedroom Serviced Apartment@Daun Penh

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Sonita Pich
+855969002424

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Centrally Located 4-Bedroom Duplex Penthouse

អាផាតមេន  
$5,200
4 4 230m2
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Centrally Located 4-Bedroom Duplex Penthouse សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Ph...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Centrally Located 4-Bedroom Duplex Penthouse

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Modern 2-bedroom condominium

ខុនដូ  
$1,850
2 2 108m2
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Boeung Reang, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Modern 2-bedroom condominium

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Modern Duplex Apartment 2 bedrooms

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$3,200
2 3 141m2
240, បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Boeung Reang, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Modern Duplex Apartment 2 bedrooms

240, បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Semi-Permanent House For Rent

អាផាតមេន  
$300
បាត់ដំបង, បាត់ដំបង
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Ou Char, Battambang, Battambang, Cambodia ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Semi-Permanent House For Rent

បាត់ដំបង, បាត់ដំបង

KEY ADMINISTRATOR
+855-16999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Brand New and Modern Apartment 1 Bedroom For Rent

អាផាតមេន  
$1,020
1 1
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Brand New and Modern Apartment 1 Bedroom For Rent Price: $1020/month,Depend on the Floor a...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand New and Modern Apartment 1 Bedroom For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Brand New and Modern Apartment 2 Bedroom For Rent

អាផាតមេន  
$1,900
2 2
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Brand New and Modern Apartment 2 Bedroom For Rent Price: $1900 and Up/month, Depend on the...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand New and Modern Apartment 2 Bedroom For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

RENT HOUSE; HOUSE RENT ; APARTMENT IN CAMBODIA BATTAMBANG

ផ្ទះ  
$350
3 3
1734 kam son street (ខាំសន), ព្រែកខ្ពប, ឯកភ្នំ, បាត់ដំបង
house for rent , apartment,rent house new house (battambang) សម្រាប់ ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - RENT HOUSE; HOUSE RENT ; APARTMENT IN CAMBODIA BATTAMBANG

1734 kam son street (ខាំសន), ព្រែកខ្ពប, ឯកភ្នំ, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។