កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អចលនទ្រព្យសំរាប់ជួល ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 2525 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់ Rent in Siem Reap, Siem Reap

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Sale in Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Sek Saran
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Apartment For Rent in Siem Reap

អាផាតមេន  
$650
2 2 1 80m2 2
គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនប…
បានចុះបញ្ជី: 01 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Apartment For Rent in Siem Reap

គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Studio Apartment For Rent Siem Reap-Wat Bo

អាផាតមេន  
$450
1 1 1 60m2 2
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រ…
បានចុះបញ្ជី: 01 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio Apartment For Rent Siem Reap-Wat Bo

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

2 Bedrooms Apartment For Rent Siem Reap-Slor Kram

អាផាតមេន  
$500
2 2 1 60m2 2
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើ…
បានចុះបញ្ជី: 11 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms Apartment For Rent Siem Reap-Slor Kram

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Central Riverside Condo with 360 Rooftop Pool for Rent - Siem Reap

អាផាតមេន  
$990
1 1 1 75m2 W/N
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រ…
បានចុះបញ្ជី: 481 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Central Riverside Condo with 360 Rooftop Pool for Rent - Siem Reap

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Modern Apartment with Pool, Gym and Steam Sauna for Rent in Siem Reap –Svay Dangkum

អាផាតមេន  
$500
1 1 1 75m2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិ…
បានចុះបញ្ជី: 491 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Modern Apartment with Pool, Gym and Steam Sauna for Rent in Siem Reap –Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Apartment For Rent Siem Reap- 1 Bedroom

អាផាតមេន  
$400
1 1 1 50m2 2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិ…
បានចុះបញ្ជី: 501 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Apartment For Rent Siem Reap- 1 Bedroom

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Apartment For Rent Siem Reap

អាផាតមេន  
$550
2 2 1 60m2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិ…
បានចុះបញ្ជី: 501 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Apartment For Rent Siem Reap

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

3 Bedrooms Villa For Rent Siem Reap-Kouk Chork

អាផាតមេន  
$1,000
3 3 1 100m2
គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនប…
បានចុះបញ្ជី: 511 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedrooms Villa For Rent Siem Reap-Kouk Chork

គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Khmer Western Style Villa For Rent Siem Reap-Svay Dangkum

វីឡា  
$1,250
3 3 2 100m2 2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្…
បានចុះបញ្ជី: 511 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Khmer Western Style Villa For Rent Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី