កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អចលនទ្រព្យសំរាប់ជួល ក្នុង Phsar Chas

បានរកឃើញ 182 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់ Rent in Phsar Chas, Daun Penh, and others

1 Bedroom Gorgeous Apartment For Rent In Chaktomuk |

អាផាតមេន  
$1,300
1 1 60m2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Gorgeous Apartment For Rent In Chaktomuk |

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

1 Bedroom Beautiful Condo For Rent In Daun Penh

អាផាតមេន  
$750
1 1 66m2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Beautiful Condo For Rent In Daun Penh

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Building

ផ្សេងៗ  
$18,000
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

RECEPTIONIST
+855-16999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Duplex Renovate Townhouse For Rent In Wat Phnom

ផ្ទះល្វែង  
$1,100
2 2 105m2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Duplex Renovate Townhouse For Rent In Wat Phnom

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

1 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Chas

ផ្ទះល្វែង  
$700
1 2 142m2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Chas

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

1 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Chas

ផ្ទះល្វែង  
$300
1 1 64m2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Retreat សម្រាប់ rent នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Townhouse For Rent In Phsar Chas

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Modern Apartment for Rent

អាផាតមេន  
$600
2 2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Modern Apartment for Rent

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

None None
+ 855969002121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

A cosy 1 bedroom apartment for rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$400
1 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - A cosy 1 bedroom apartment for rent in Daun Penh

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Knight Frank
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

A cosy 2 bedroom apartment for rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$500
2 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - A cosy 2 bedroom apartment for rent in Daun Penh

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Knight Frank
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Art Deco 2-Bedroom Apartment Overlooking Tonle Sap

អាផាតមេន  
$2,100
2 2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Riverside Art Deco Duplex Apartment with a nice upstairs terrace overlooking the Tonle Sap ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Art Deco 2-Bedroom Apartment Overlooking Tonle Sap

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

Please login to the website to submit the Home Finder request.
ចូលក្នុងគណនី