កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អចលនទ្រព្យសំរាប់លក់ ក្នុង Banteay Srei

បានរកឃើញ 11 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់ Sale in Banteay Srei, Siem Reap

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Song Saa Reserve

Road 30m, ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប

Song Saa Collective
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-បន្ទាយស្រី/Land for Sale in Siem Reap-Banteay Srey

ដី  
$5,400,000 $20/m2
ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Khnar Sanday, Banteay Srei, Siem Reap ជាមួយ $5,400,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-បន្ទាយស្រី/Land for Sale in Siem Reap-Banteay Srey

ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-បន្ទាយស្រី/Land for Sale in Siem Reap-Banteay Srey

CommercialLand  
$372,000 $6/m2
ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
CommercialLand សម្រាប់ sale នៅ Khnar Sanday, Banteay Srei, Siem Reap ជាមួយ $372,000. …
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-បន្ទាយស្រី/Land for Sale in Siem Reap-Banteay Srey

ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប/Land for Sale in Siem Reap

ដី  
$1,800,000 $15/m2
ត្បែង, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Tbaeng, Banteay Srei, Siem Reap ជាមួយ $1,800,000. …
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប/Land for Sale in Siem Reap

ត្បែង, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប/Land for Sale in Siem Reap

ដី  
$15,000 $1/m2
ត្បែង, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Tbaeng, Banteay Srei, Siem Reap ជាមួយ $15,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប/Land for Sale in Siem Reap

ត្បែង, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Adjacent to the Song Saa Reserve

ដី  
$64,562
ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Khnar Sanday, Banteay Srei, Siem Reap ជាមួយ $64,562. …
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Adjacent to the Song Saa Reserve

ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប

Ross Wheble
+855 23 966 878
Knight Frank
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Adjacent to the Song Saa Reserve

CommercialLand  
$64,562
ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
CommercialLand សម្រាប់ sale នៅ Khnar Sanday, Banteay Srei, Siem Reap ជាមួយ $64,562. …
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Adjacent to the Song Saa Reserve

ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប

Ross Wheble
+855 23 966 878
Knight Frank
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Residential Development Land in Siem Reap | Song Saa Reserve Eco-Park

ដី  
$64,562
បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Banteay Srei, Siem Reap ជាមួយ $64,562. . ប្រស…
បានចុះបញ្ជី: 181 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Residential Development Land in Siem Reap | Song Saa Reserve Eco-Park

បន្ទាយស្រី, សៀមរាប

James HODGE
+855-85589333722

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

ឪកាសវិនិយោគក្នុងគម្រោង Song Saa Reserve ខេត្តសៀមរាប

ដី  
$65,132 $39/m2
1699m2 1699m2
ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
គម្រោង Song Saa Reserve ខេត្តសៀមរាបជាបុត្រសម្ព័ន Song Saa Island Resort ដែលទទួលបានជោគជ័យទៅលើពាន់រ…
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ឪកាសវិនិយោគក្នុងគម្រោង Song Saa Reserve ខេត្តសៀមរាប

ខ្នារសណ្ដាយ, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប

Bopha Chea
+855 89 666 857
ជេមស៍ ហដជ៍
+855 23 964 099

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

ដីក្បែររមណីយដ្ឋានធម្មជាតិបៃតង

CommercialLand  
$8,000
រំចេក, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប
CommercialLand សម្រាប់ sale នៅ Rumchek, Banteay Srei, Siem Reap ជាមួយ $8,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីក្បែររមណីយដ្ឋានធម្មជាតិបៃតង

រំចេក, បន្ទាយស្រី, សៀមរាប

sFuture Cambodia
+85516262628

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី