កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អចលនទ្រព្យសំរាប់លក់ ក្នុង Memot

បានរកឃើញ 4 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់ Sale in Memot, Tboung Khmum

Land For Sale

តម្លៃលក់ចាប់ពី $550,000
កំពាន់, មេមត់, ត្បូងឃ្មុំ
កំពាន់, មេមត់, ត្បូងឃ្មុំ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale

កំពាន់, មេមត់, ត្បូងឃ្មុំ

Mr. VANN Veth
017 789 007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land For Sale

តម្លៃលក់ចាប់ពី $120,000
មេមង, មេមត់, ត្បូងឃ្មុំ
មេមង, មេមត់, ត្បូងឃ្មុំ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale

មេមង, មេមត់, ត្បូងឃ្មុំ

Mr. VANN Veth
017 789 007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land For Sale

តម្លៃលក់ចាប់ពី $11,000
មេមង, មេមត់, ត្បូងឃ្មុំ
មេមង, មេមត់, ត្បូងឃ្មុំ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale

មេមង, មេមត់, ត្បូងឃ្មុំ

Mr. VANN Veth
017 789 007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land For Sale

តម្លៃលក់ចាប់ពី $77,000
ទន្លូង, មេមត់, ត្បូងឃ្មុំ
ទន្លូង, មេមត់, ត្បូងឃ្មុំ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Sale

ទន្លូង, មេមត់, ត្បូងឃ្មុំ

Mr. VANN Veth
017 789 007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី