កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អចលនទ្រព្យសំរាប់លក់ ក្នុង Prey Chhor

បានរកឃើញ 5 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់ Sale in Prey Chhor, Kampong Cham

Land for Sale in Siem Reap – Srangae

តម្លៃលក់ចាប់ពី $10,000,000
Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម
Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Sale in Siem Reap – Srangae

Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម

Lida Vy
092 984 983

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land for Sale in Srangae

តម្លៃលក់ចាប់ពី $1,255,500
Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម
Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Sale in Srangae

Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម

Lida Vy
092 984 983

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land for Sale in Siem Reap – Srangae

តម្លៃលក់ចាប់ពី $93,600
Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម
Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Sale in Siem Reap – Srangae

Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម

Lida Vy
092 984 983

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land for Sale in Srangae

តម្លៃលក់ចាប់ពី $612,480
Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម
Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Sale in Srangae

Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម

Lida Vy
092 984 983

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land for Sale in Srangae

តម្លៃលក់ចាប់ពី $1,066,140
Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម
Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Sale in Srangae

Srangae, ព្រៃឈរ, កំពង់ចាម

Lida Vy
092 984 983

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី