+855 92 92 1000
 , បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
 , បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

52 បន្ទប់គេង, 53 បន្ទប់ទឹក សណ្ឋាគារ សម្រាប់ ជួល នៅក្នុង បឹងព្រលិត

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

$12,000
52បន្ទប់គេង
53បន្ទប់ទឹក
196ទំហំដី(ម៉ែត្រ​ការេ)
7ជាន់

អាគារជួល នៅសង្កាតបឹងព្រលឹត ខណ្ឌប្រាំពីមករា អាចបើកជាផ្ទះសំណាក់

អាគារជួលក្នុងតម្លៃ $12,000ក្នុងមួយខែ មានទំហំដី 14m x 14m មានកម្ពស់ 7ជាន់ និងមានបន្ទប់គេងចំនួន 52បន្ទប់គេង 53បន្ទប់ទឹក ទីតាំងនៅសង្កាតបឹងព្រលឹត ខណ្ឌប្រាំពីមករា អាចបើកជាផ្ទះសំណាក់

Ref: N-048

Loading...
Loading...