កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ស្វែងរកជួល កម្ពុជា

បានរកឃើញ 12945 លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ Rent ក្នុង កម្ពុជា

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Urban loft 1bed 700$(in MF)

1928 Oknha mong reththy, ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Open House Cambodia Erin Kim
+85517222450

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Camko City - 3 Bedroom 700$

Tuol Sangke, Russey Keo, Phnom Penh

Open House Cambodia Erin Kim
+85517222450

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Camko City 2bed 650$

Tuol Sangke, Russey Keo, Phnom Penh

Open House Cambodia Erin Kim
+85517222450

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Urban loft 1bed 650$

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Open House Cambodia Erin Kim
+85517222450

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 Bedrooms Villa with Pool for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Sala Kamraeuk3 ID 1363504 1
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Sala Kamraeuk3 ID 1363504 2
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Sala Kamraeuk3 ID 1363504 3
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Sala Kamraeuk3 ID 1363504 4
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Sala Kamraeuk3 ID 1363504 5
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Sala Kamraeuk3 ID 1363504 6
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Sala Kamraeuk3 ID 1363504 7
បានដាក់បញ្ចូល: 13:48 - 9 មេសា 2020
អឹផាតមិុន  
Sala Kamraeuk
$500
2 3

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: 2 Bedrooms Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamruek

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential ServicedApartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Thmei II3 ID 1363384 1
residential ServicedApartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Thmei II3 ID 1363384 2
residential ServicedApartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Thmei II3 ID 1363384 3
residential ServicedApartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Thmei II3 ID 1363384 4
residential ServicedApartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Thmei II3 ID 1363384 5
បានដាក់បញ្ចូល: 13:48 - 9 មេសា 2020
សេវាកម្មអឹផាតមិុន  
Phsar Thmei II
$900
2 1

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: 2 Bedroom Apartment for Rent with Gym, Swimming pool in Phnom Penh

ផ្សារថ្មី២, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Andreas Rei - DaBest Properties (Cambodia) Phnom Penh
+85589790700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: 2 Bedroom Apartment for Rent with Gym, Swimming pool in Phnom Penh

ផ្សារថ្មី២, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Andreas Rei - DaBest Properties (Cambodia) Phnom Penh
+85589790700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Thmei II3 ID 1363364 1
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Thmei II3 ID 1363364 2
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Thmei II3 ID 1363364 3
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Thmei II3 ID 1363364 4
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Thmei II3 ID 1363364 5
បានដាក់បញ្ចូល: 13:47 - 9 មេសា 2020
អឹផាតមិុន  
Phsar Thmei II
$900
2 1

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: 2 Bedroom Apartment for Rent with Gym, Swimming pool in Phnom Penh

ផ្សារថ្មី២, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Andreas Rei - DaBest Properties (Cambodia) Phnom Penh
+85589790700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential ServicedApartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Kandal II3 ID 1363354 1
residential ServicedApartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Kandal II3 ID 1363354 2
residential ServicedApartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Kandal II3 ID 1363354 3
residential ServicedApartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Kandal II3 ID 1363354 4
residential ServicedApartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Kandal II3 ID 1363354 5
residential ServicedApartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Kandal II3 ID 1363354 6
បានដាក់បញ្ចូល: 13:42 - 9 មេសា 2020
សេវាកម្មអឹផាតមិុន  
Phsar Kandal II
$580
1 1

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: 1 Bedroom Apartment for Rent with Gym, Swimming pool in Phnom Penh

ផ្សារកណ្ដាល២, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Andreas Rei - DaBest Properties (Cambodia) Phnom Penh
+85589790700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: 1 Bedroom Apartment for Rent with Gym, Swimming pool in Phnom Penh

ផ្សារកណ្ដាល២, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Andreas Rei - DaBest Properties (Cambodia) Phnom Penh
+85589790700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Kandal II3 ID 1363334 1
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Kandal II3 ID 1363334 2
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Kandal II3 ID 1363334 3
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Kandal II3 ID 1363334 4
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Kandal II3 ID 1363334 5
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phsar Kandal II3 ID 1363334 6
បានដាក់បញ្ចូល: 13:41 - 9 មេសា 2020
អឹផាតមិុន  
Phsar Kandal II
$580
1 1

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: 1 Bedroom Apartment for Rent with Gym, Swimming pool in Phnom Penh

ផ្សារកណ្ដាល២, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Andreas Rei - DaBest Properties (Cambodia) Phnom Penh
+85589790700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: