កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ស្វែងរកជួល កម្ពុជា

បានរកឃើញ 14359 លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ Rent ក្នុង កម្ពុជា

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - អាផាត់មិនសំរាប់ជួល

បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phnom Penh Thmey3 ID 1335214 1
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Phnom Penh Thmey3 ID 1335214 2
បានដាក់បញ្ចូល: 14:55 - 1 មេសា 2020
អឹផាតមិុន  
Phnom Penh Thmey
$6,000

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីកែងសំរាប់ជួល នៅភ្នំពេញថ្មី

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+85517708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: 2 Bedroom Apartment for Rent with Gym, Swimming pool in Phnom Penh

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Andreas Rei - DaBest Properties (Cambodia) Phnom Penh
+85589790700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: 2 Bedroom Apartment for Rent with Gym, Swimming pool in Phnom Penh

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Andreas Rei - DaBest Properties (Cambodia) Phnom Penh
+85589790700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Apartment1 for sale & rent2 ក្នុង Tonle Bassac3 ID 1262434 1
residential Apartment1 for sale & rent2 ក្នុង Tonle Bassac3 ID 1262434 2
residential Apartment1 for sale & rent2 ក្នុង Tonle Bassac3 ID 1262434 3
residential Apartment1 for sale & rent2 ក្នុង Tonle Bassac3 ID 1262434 4
residential Apartment1 for sale & rent2 ក្នុង Tonle Bassac3 ID 1262434 5
residential Apartment1 for sale & rent2 ក្នុង Tonle Bassac3 ID 1262434 6
residential Apartment1 for sale & rent2 ក្នុង Tonle Bassac3 ID 1262434 7
residential Apartment1 for sale & rent2 ក្នុង Tonle Bassac3 ID 1262434 8
residential Apartment1 for sale & rent2 ក្នុង Tonle Bassac3 ID 1262434 9
residential Apartment1 for sale & rent2 ក្នុង Tonle Bassac3 ID 1262434 10
residential Apartment1 for sale & rent2 ក្នុង Tonle Bassac3 ID 1262434 11
បានដាក់បញ្ចូល: 14:21 - 1 មេសា 2020
អឹផាតមិុន  
Tonle Bassac
$195,000
1 2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom condo for sale in Koh pich

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-855093623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office Space for Rent in Chamkarmon

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-855093623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1358374 1
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1358374 2
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1358374 3
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1358374 4
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1358374 5
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1358374 6
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1358374 7
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1358374 8
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1358374 9
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1358374 10
បានដាក់បញ្ចូល: 13:54 - 1 មេសា 2020
អឹផាតមិុន  
Toul Tum Poung 2
$320
2 2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms Apartment for Rent in Russian Market Area (Toul Tompoung Area)

ទួលទំពូង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Expert Realty Team
+85589999079

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms Apartment for Rent In BKK1 Area Phnom Penh Cambodia

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Expert Realty Team
+85589999079

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms Apartment for Rent In BKK1 Area | Apartment For Rent In Phnom Penh

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Expert Realty Team
+85589999079

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 1
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 2
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 3
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 4
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 5
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 6
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 7
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 8
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 9
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 10
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 11
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 12
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 13
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 14
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 15
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 16
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 17
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 18
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 19
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Boeung Trabek3 ID 1357184 20
បានដាក់បញ្ចូល: 13:54 - 1 មេសា 2020
អឹផាតមិុន  
Boeung Trabek
$1,000
2 2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms Apartment with Gym, Swimming Pool, Steam and Sauna for Rent in Boeung Trobek Area Near Russian Market Area (Toul Tompoung Area)

បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Expert Realty Team
+85589999079

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1357174 1
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1357174 2
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1357174 3
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1357174 4
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1357174 5
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1357174 6
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1357174 7
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1357174 8
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Toul Tum Poung 23 ID 1357174 9
បានដាក់បញ្ចូល: 13:54 - 1 មេសា 2020
អឹផាតមិុន  
Toul Tum Poung 2
$450
1 1

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Apartment for Rent In Russian Market area (Toul Tompoung Area) | Apartment For Rent In Phnom Penh Cambodia

ទួលទំពូង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Expert Realty Team
+85589999079

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand New 2 Bedroom Apartment with Gym and Swimming Pool for Rent In BKK1 Area | Apartment For Rent In Phnom Penh Cambodia

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Expert Realty Team
+85589999079

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: