កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ភោជនីយដ្ឋាន សំរាប់លក់ ក្នុង Phnom Penh

បានរកឃើញ 9 ភោជនីយដ្ឋាន សម្រាប់ Sale in Phnom Penh

Restaurant for sub lease and sale Beoung Prolit Size:13.5mx16m Rental price: $3500per month

ភោជនីយដ្ឋាន  
$65,000 $65,000/m2
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
Food/Hospitality សម្រាប់ sale/rent នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ $65,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant for sub lease and sale Beoung Prolit Size:13.5mx16m Rental price: $3500per month

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4.5 star Riverside restaurant for sale

ភោជនីយដ្ឋាន  
$25,000
72m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
4.5 star Riverside restaurant for sale សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Pe...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4.5 star Riverside restaurant for sale

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

PERFECT BRAND NEW CAFE FOR SALE

ភោជនីយដ្ឋាន  
$35,000
1 1 88m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
PERFECT BRAND NEW CAFE FOR SALE សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh ក្នុង...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - PERFECT BRAND NEW CAFE FOR SALE

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

LOCATION, LOCATION, RESTAURANT FOR SALE

ភោជនីយដ្ឋាន  
$25,000
1 2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
LOCATION, LOCATION, RESTAURANT FOR SALE សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន 1...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - LOCATION, LOCATION, RESTAURANT FOR SALE

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE

ភោជនីយដ្ឋាន  
$450,000
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE សម្រាប់ នៅ Daun P...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE

ភោជនីយដ្ឋាន  
$450,000
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE សម្រាប់ នៅ Daun P...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE

ភោជនីយដ្ឋាន  
$450,000
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE សម្រាប់ នៅ Daun P...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជំនួញសំរាប់លក់រួមមានភោជនីយដ្ឋាន បារ ម៉ាស្សា និងផ្ទះសំណាក់

ភោជនីយដ្ឋាន  
$280,000
40 40
ជ័យជំនះ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ជំនួញសំរាប់លក់រួមមានភោជនីយដ្ឋាន បារ ម៉ាស្សា និងផ្ទះសំណាក់ សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh ក្នុង...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ជំនួញសំរាប់លក់រួមមានភោជនីយដ្ឋាន បារ ម៉ាស្សា និងផ្ទះសំណាក់

ជ័យជំនះ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

0102001 Restaurant and Bar in Riverside Phnom Penh

ភោជនីយដ្ឋាន  
$250,000
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
0102001 Restaurant and Bar in Riverside Phnom Penh សម្រាប់ នៅ Kamrien...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 0102001 Restaurant and Bar in Riverside Phnom Penh

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។