កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ភោជនីយដ្ឋាន សំរាប់លក់ ក្នុង Sihanoukville

បានរកឃើញ 6 ភោជនីយដ្ឋាន សម្រាប់ Sale in Sihanoukville

Eizo House(Martini restaurant) in Sihanoukville

ភោជនីយដ្ឋាន  
$510,000 $2,142/m2
2 2 3 238m2
សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
Food/Hospitality សម្រាប់ sale នៅ Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville ជាមួយ $510,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Eizo House(Martini restaurant) in Sihanoukville

សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Richard Holth
+855966493613

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BUSINESS FOR SELLING GUEST HOUSE & PIZZA RESTAURANT & BAR

ភោជនីយដ្ឋាន  
$120,000
6 2 160m2 N/E
កោះរ៉ុងសន្លឹម, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
Food/Hospitality សម្រាប់ sale នៅ Koah Rung Sonlem, Sihanoukville, Sihanoukville ជាមួយ None....
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BUSINESS FOR SELLING GUEST HOUSE & PIZZA RESTAURANT & BAR

កោះរ៉ុងសន្លឹម, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Mr. Dennis
096 818 6415

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

WELL LOCATED AND ESTABLISHED RESTAURANT AND GUESTHOUSE

ភោជនីយដ្ឋាន  
$30,000
6 6
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
WELL LOCATED AND ESTABLISHED RESTAURANT AND GUESTHOUSE សម្រាប់ នៅ Sihanoukville, Sihanoukvil...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - WELL LOCATED AND ESTABLISHED RESTAURANT AND GUESTHOUSE

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BUNGALOWS BY THE BEACH

ភោជនីយដ្ឋាន  
$55,300
4 4
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
BUNGALOWS BY THE BEACH សម្រាប់ នៅ Sihanoukville, Sihanoukville ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន 4 បន្ទប់គេងន...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BUNGALOWS BY THE BEACH

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

WESTERN/KHMER RESTAURANT AND BAR ON BEACH ROAD AT SERENDIPITY

ភោជនីយដ្ឋាន  
$28,000
4 5
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
WESTERN/KHMER RESTAURANT AND BAR ON BEACH ROAD AT SERENDIPITY សម្រាប់ នៅ Sihanoukville, Siha...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - WESTERN/KHMER RESTAURANT AND BAR ON BEACH ROAD AT SERENDIPITY

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ABSOLUTE BEACH FRONT BAR AND RESTAURANT

ភោជនីយដ្ឋាន  
$60,000
5 3
សង្កាត់មូយ, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
ABSOLUTE BEACH FRONT BAR AND RESTAURANT សម្រាប់ នៅ Sihanoukville, Sihanoukville ក្នុងតម្លៃ . ន...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ABSOLUTE BEACH FRONT BAR AND RESTAURANT

សង្កាត់មូយ, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។