កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ភោជនីយដ្ឋាន សំរាប់លក់ ក្នុង Phsar Kandal I

បានរកឃើញ 6 ភោជនីយដ្ឋាន សម្រាប់ Sale in Phsar Kandal I, Daun Penh, and others

4.5 star Riverside restaurant for sale

ភោជនីយដ្ឋាន  
$25,000
72m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
4.5 star Riverside restaurant for sale សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Pe...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4.5 star Riverside restaurant for sale

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

PERFECT BRAND NEW CAFE FOR SALE

ភោជនីយដ្ឋាន  
$35,000
1 1 88m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
PERFECT BRAND NEW CAFE FOR SALE សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh ក្នុង...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - PERFECT BRAND NEW CAFE FOR SALE

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

LOCATION, LOCATION, RESTAURANT FOR SALE

ភោជនីយដ្ឋាន  
$25,000
1 2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
LOCATION, LOCATION, RESTAURANT FOR SALE សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន 1...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - LOCATION, LOCATION, RESTAURANT FOR SALE

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE

ភោជនីយដ្ឋាន  
$450,000
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE សម្រាប់ នៅ Daun P...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE

ភោជនីយដ្ឋាន  
$450,000
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE សម្រាប់ នៅ Daun P...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE

ភោជនីយដ្ឋាន  
$450,000
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE សម្រាប់ នៅ Daun P...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ONE OF THE LONGEST RUNNING RIVERSIDE RESTAURANTS, BUSINESS IS NOW FOR SALE

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។