កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ហាងលក់រាយ សំរាប់លក់ ក្នុង Sihanoukville

បានរកឃើញ 20 ហាងលក់រាយ សម្រាប់ Sale in Sihanoukville

1601001 Established Quad Bike Tour Business For Sale In Sihanoukville

ហាងលក់រាយ  
$65,000
សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
1601001 Established Quad Bike Tour Business For Sale In Sihanoukville ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1601001 Established Quad Bike Tour Business For Sale In Sihanoukville

សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ហាងលក់រាយ  
$450,000
កោះរុង, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
Property Code : 1260 ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

កោះរុង, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant For Sale

ហាងលក់រាយ  
$49,000
7 9
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
Business for sale Bungalow ,spa and travel center
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant For Sale

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant For Sale

ហាងលក់រាយ  
$200,000
37 15
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
  Business  for sale  location Otrees II with  Bar, Restaurant ,Bungalow Dorm room   ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant For Sale

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant For Sale

ហាងលក់រាយ  
$90,000
8 9
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
Price for Sale : 90000USD Contract : 10 years  remained Rent fee: 700USD/month Location : S...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant For Sale

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant For Sale

ហាងលក់រាយ  
$290,000
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
Description of Business 11 bedrooms 22 sqm all furnished, fan, aircon, tv, hot water, priva...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant For Sale

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant For Sale

ហាងលក់រាយ  
$130,000
12 15
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
Business for sale with Bungalow bar Restaurant  agencies discotheques florists and shop Le...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant For Sale

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant For Sale

ហាងលក់រាយ  
$75,000
15 16
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
Business for sale urgent ! Location: Sihanoukville near beach Term of agreement available: ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant For Sale

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant For Sale

ហាងលក់រាយ  
$180,000
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
Established just over 3.5 years ago, "The .........." is one of Sihanoukville's premier nig...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant For Sale

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant For Sale

ហាងលក់រាយ  
$120,000
6 8
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
Business for sale with bar, restaurant and bungalow is located about 100 meters from the mi...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant For Sale

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។