កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ហាងលក់រាយ សំរាប់លក់ ក្នុង Russey Keo

បានរកឃើញ 10 ហាងលក់រាយ សម្រាប់ Sale in Russey Keo, Phnom Penh

តូប​ផ្សារបោះដុំធំបំផុតនៅកម្ពុជា(​លក់តំលៃថោកក្រោមទីផ្សា)

ហាងលក់រាយ  
$180,000
50m2
ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
តូប​ផ្សារបោះដុំធំបំផុតនៅកម្ពុជា​ដែលល្បីកំពុងដណ្ដើមគ្នាទិញ។ តូបមុខផ្សារទីតាំងល្អនៅផ្លូវចូលធំដាក់លក់ត...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - តូប​ផ្សារបោះដុំធំបំផុតនៅកម្ពុជា(​លក់តំលៃថោកក្រោមទីផ្សា)

ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

អ៊ំុ ឆោមចរិយា
+855 16 556 555

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តូប​ផ្សារបោះដុំធំបំផុតនៅកម្ពុជា(​លក់តំលៃថោក)

ហាងលក់រាយ  
$6,500
ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
តូប​ផ្សារបោះដុំធំបំផុតនៅកម្ពុជា​ដែលល្បីកំពុងដណ្ដើមគ្នាទិញ។ តូបមុខផ្សារទីតាំងល្អនៅផ្លូវចូលធំដាក់លក់ត...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - តូប​ផ្សារបោះដុំធំបំផុតនៅកម្ពុជា(​លក់តំលៃថោក)

ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

អ៊ំុ ឆោមចរិយា
+855 16 556 555

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តូបផ្សារ TCC​កែងកាច់ជ្រុង(លក់បន្ទាន់)

ហាងលក់រាយ  
$98,000 $3,600/m2
27m2
ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្សារTCC​ដែាលជាផ្សារពេញនិយមកំពុងលក់ក្នុងតំលៃពិសេស។ តូបនៅ Block A Building ( AG-019) នៅកែងកាច់ជ្...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - តូបផ្សារ TCC​កែងកាច់ជ្រុង(លក់បន្ទាន់)

ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

អ៊ំុ ឆោមចរិយា
+855 16 556 555

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តូបផ្សារ TCC​កែងកាច់ជ្រុង(លក់បន្ទាន់)

ហាងលក់រាយ  
$3,600/m2
27m2
ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្សារTCC​ដែាលជាផ្សារពេញនិយមកំពុងលក់ក្នុងតំលៃពិសេស។ តូបនៅ Block A Building ( AG-019) នៅកែងកាច់ជ្...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - តូបផ្សារ TCC​កែងកាច់ជ្រុង(លក់បន្ទាន់)

ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

អ៊ំុ ឆោមចរិយា
+855 16 556 555

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តូបផ្សារ TCC​កែងកាច់ជ្រុង(លក់បន្ទាន់)

ហាងលក់រាយ  
$110,000
27m2
ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្សារTCC​ដែាលជាផ្សារពេញនិយមកំពុងលក់ក្នុងតំលៃពិសេស។ តូបនៅ Block A Building ( AG-019) នៅកែងកាច់ជ្...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - តូបផ្សារ TCC​កែងកាច់ជ្រុង(លក់បន្ទាន់)

ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

អ៊ំុ ឆោមចរិយា
+855 16 556 555

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តូបផ្សារ TCC​កែងកាច់ជ្រុង(លក់បន្ទាន់)

ហាងលក់រាយ  
$110,000
27m2
ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ផ្សារTCC​ដែាលជាផ្សារពេញនិយមកំពុងលក់ក្នុងតំលៃពិសេស។ តូបនៅ Block A Building ( AG-019) នៅកែងកាច់ជ្...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - តូបផ្សារ TCC​កែងកាច់ជ្រុង(លក់បន្ទាន់)

ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

អ៊ំុ ឆោមចរិយា
+855 16 556 555

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Shophouse for Sale in Phnom Penh City

ហាងលក់រាយ  
$7,800
ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ហាងលក់រាយ សម្រាប់ sale នៅ Russey Keo, Russey Keo, Phnom Penh ជាមួយ $7,800. . ...
បានចុះបញ្ជី: 5 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shophouse for Sale in Phnom Penh City

ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តូប​ផ្សារបោះដុំធំបំផុតនៅកម្ពុជា(​លក់តំលៃថោកក្រោមទីផ្សា)

ហាងលក់រាយ  
$160,000
32m2
ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ហាងលក់រាយ សម្រាប់ sale នៅ Russey Keo, Russey Keo, Phnom Penh ជាមួយ $160,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 5 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - តូប​ផ្សារបោះដុំធំបំផុតនៅកម្ពុជា(​លក់តំលៃថោកក្រោមទីផ្សា)

ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

អ៊ំុ ឆោមចរិយា
+855 16 556 555

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

TRIUMPH COMMERCIAL CENTER

ហាងលក់រាយ  
$6,500
4500m2
ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Russey Keo, Russey Keo, Phnom Penh ជាមួយ $6,500. ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - TRIUMPH COMMERCIAL CENTER

ឬស្សីកែវ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

8 Floors Luxury Hotel for sale in Russey Keo

ហាងលក់រាយ  
POA
ទួលសង្កែ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
8 Floors Luxury Hotel for sale in Russey Keo, New brand hotel with great beautiful decorati...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 8 Floors Luxury Hotel for sale in Russey Keo

ទួលសង្កែ, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។