កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សេវាកម្មអាផាតមេន សំរាប់ជួល ក្នុង 7 Makara

បានរកឃើញ 29 សេវាកម្មអាផាតមេន សម្រាប់ Rent in 7 Makara, Phnom Penh

1bedroom 2bedroom western design

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$600
1 1 1 15
Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1bedroom 2bedroom western design

Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh

លក្ខិណា Ah Na
+85586666744

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

7 Makara ~ $550/Month ~ One bedroom Apartment for Rent

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$550
1 1
វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 7 Makara ~ $550/Month ~ One bedroom Apartment for Rent

វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Thyna BUN
+855 99 655 881

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Modern 4 Bedroom Serviced Apartment

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$2,600
4 5 233m2
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
Modern 4 Bedroom Serviced Apartment សម្រាប់ នៅ 7 Makara, Phnom Penh ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Modern 4 Bedroom Serviced Apartment

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Serviced Apartment For Rent Near Olympic Stadium Area | $700

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$700
1 1 65m2
វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Serviced Apartment For Rent Near Olympic Stadium Area | $700

វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

REX (中文/Eng)
086880021

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1bedroom 2bedroom western design for rent

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$600
1 1 1
Ou Ruessei 1, 7 Makara, Phnom Penh
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Ou Ruessei 1, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1bedroom 2bedroom western design for rent

Ou Ruessei 1, 7 Makara, Phnom Penh

លក្ខិណា
+855977775929

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1bedroom available for rent

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$650
1 1 1 65m2 6
វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1bedroom available for rent

វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1Bedroom available for rent

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$650
អូរឬស្សី១, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Ou Ruessei 1, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1Bedroom available for rent

អូរឬស្សី១, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Modern Western 1 Bedroom Serviced Apartment For Rent Near Olympic Stadium

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$650
1 1 1 S
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Modern Western 1 Bedroom Serviced Apartment For Rent Near Olympic Stadium

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Roth
85515641445

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Beoung Prolit Area | $ 750 / month | 1 Bedroom Gym and Pool

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$750
1 1
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មា...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Beoung Prolit Area | $ 750 / month | 1 Bedroom Gym and Pool

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Boeung Prolit Area | $ 600 / month | 1 Bedroom

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$600
1 1
បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មា...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Boeung Prolit Area | $ 600 / month | 1 Bedroom

បឹងព្រលិត, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។