កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សេវាកម្មអាផាតមេន សំរាប់ជួល ក្នុង Toul Kork

បានរកឃើញ 111 សេវាកម្មអាផាតមេន សម្រាប់ Rent in Toul Kork, Phnom Penh

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - The Luxury Apartment

Street 560, បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Erin Kim
+855969002398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1br classic apartment for rent

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$400
1 1 1
Tuek L'ak 1, Toul Kork, Phnom Penh
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Tuek L'ak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1br classic apartment for rent

Tuek L'ak 1, Toul Kork, Phnom Penh

Leak Na
+85586490343

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 bedroom apartment Toul Kork

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,500
2 2
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
3 bedroom apartment Toul Kork សម្រាប់ នៅ Kampong Cham, Kampong Cham, Cambodia ក្នុងតម្លៃ . នេះ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 bedroom apartment Toul Kork

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Serviced Apartment for rent in Toul Kork Boeung Kak II

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,100
1 1
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Serviced Apartment for rent in Toul Kork Boeung Kak II សម្រាប់ នៅ Kampong Cham, Kampong Cham...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Serviced Apartment for rent in Toul Kork Boeung Kak II

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Serviced Apartment for rent in Toul Kork Boeung Kak II

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$2,200
3 3
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Serviced Apartment for rent in Toul Kork Boeung Kak II សម្រាប់ នៅ Kampong Cham, Kampong Cham...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Serviced Apartment for rent in Toul Kork Boeung Kak II

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

The Serviced Apartment with Khmer Modern Design located in the exclusive Toul Kork area.

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,300
3 3
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
The Serviced Apartment with Khmer Modern Design located in the exclusive Toul Kork area. សម្...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - The Serviced Apartment with Khmer Modern Design located in the exclusive Toul Kork area.

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio and 1bedroom western design for rent

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$400
1 1 1
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio and 1bedroom western design for rent

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

លក្ខិណា Ah Na
+85586666744

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

一方子 400$

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$400
1 1 1
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 一方子 400$

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

លក្ខិណា
+855977775929

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Stunning 2bedroom serviced Apartment in Toul Kok

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$2,900
2 2 89m2
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Stunning 2bedroom serviced Apartment in Toul Kok សម្រាប់ នៅ Toul Kor...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Stunning 2bedroom serviced Apartment in Toul Kok

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Sonita Pich
+855969002424

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Stunning 2bedroom serviced Apartment in Toul Kok

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$2,900
2 2
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
Stunning 2bedroom serviced Apartment in Toul Kok សម្រាប់ នៅ Toul Kork...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Stunning 2bedroom serviced Apartment in Toul Kok

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Sonita Pich
+855969002424

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។