កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សេវាកម្មអាផាតមេន សំរាប់ជួល ក្នុង Chakto Mukh

បានរកឃើញ 31 សេវាកម្មអាផាតមេន សម្រាប់ Rent in Chakto Mukh, Daun Penh, and others

Colonial-Style 1-Bedroom Serviced Apartment in Exclusive BKK Area

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,300
1 1
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
The Colonia Design Serviced Apartment located in the exclusive Chaktomuk area. សម្រាប់ នៅ Da...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Colonial-Style 1-Bedroom Serviced Apartment in Exclusive BKK Area

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Colonial-Style 1-Bedroom Serviced Apartment in Exclusive BKK Area

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,580
1 1
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
The Colonia Design Serviced Apartment located in the exclusive Chaktomuk area. សម្រាប់ នៅ Da...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Colonial-Style 1-Bedroom Serviced Apartment in Exclusive BKK Area

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Colonial-Style 2-Bedroom Serviced Apartment in Exclusive BKK Area

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$2,200
2 2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
The Colonia Design Serviced Apartment located in the exclusive Chaktomuk area. សម្រាប់ នៅ Da...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Colonial-Style 2-Bedroom Serviced Apartment in Exclusive BKK Area

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Cozy Urban 1-Bedroom Serviced Apartment at City’s Cultural Hub

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$800
1 1
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
The Fully Furnished Modern Design Apartment សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ក្នុងត...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Cozy Urban 1-Bedroom Serviced Apartment at City’s Cultural Hub

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Independence Monument | 2 Beds Apartment for Rent Near Naga

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,350
2 2 1 112m2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Independence Monument | 2 Beds Apartment for Rent Near Naga

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Century 21 Regent Realty
+85599555668

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Best Price 2 Beds for Rent Near Independence Monument

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,350
2 2 112m2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Best Price 2 Beds for Rent Near Independence Monument

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Edwin 21
+85595333628

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedrooms Penthouse For Rent - Daun Penh, Phnom Penh

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$2,000
3 3 200m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedrooms Penthouse For Rent - Daun Penh, Phnom Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedroom Serviced Apartment For Rent Daun Penh, Phnom Penh

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$3,000
3 2 150m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ServicedApartment សម្រាប់ rent នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Serviced Apartment For Rent Daun Penh, Phnom Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

City View – Penthouse For Rent at Riverside

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$4,000
3 3 255m2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - City View – Penthouse For Rent at Riverside

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Sidara Chhay
+855 89 777 309

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Beautiful 2 Bedrooms Serviced Apartment For Rent Near Royal Palace | $3,029.40

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$3,029
2 2 150m2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Boeung Raing , Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Beautiful 2 Bedrooms Serviced Apartment For Rent Near Royal Palace | $3,029.40

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

REX (中文/Eng)
086880021

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។