កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សេវាកម្មអាផាតមេន សំរាប់ជួល ក្នុង Wat Phnom

បានរកឃើញ 10 សេវាកម្មអាផាតមេន សម្រាប់ Rent in Wat Phnom, Daun Penh, and others

Luxury Serviced Apartments

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$898
1 1
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Luxury Serviced Apartments សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន 1 បន្...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Luxury Serviced Apartments

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Stunning 2-Bedroom Serviced Apartment in Exclusive CBD Complex

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$2,400
2 2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Serviced Apartment for rent in Daun Penh Voat Phnum សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh, Cambod...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Stunning 2-Bedroom Serviced Apartment in Exclusive CBD Complex

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Stunning 3-Bedroom Serviced Apartment in Exclusive CBD Complex

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$3,000
3 3
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Serviced Apartment for rent in Daun Penh Voat Phnum សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh, Cambod...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Stunning 3-Bedroom Serviced Apartment in Exclusive CBD Complex

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Fantastic Price 4-Bedroom Serviced Apartment

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$2,400
4 4 142m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Fantastic Price 4-Bedroom Serviced Apartment

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Luxury 2-Bedroom Penthouse in a Colonial Style Building

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$3,200
2 2 147m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Luxury 2-Bedroom Penthouse in a Colonial Style Building សម្រាប់ នៅ Da...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Luxury 2-Bedroom Penthouse in a Colonial Style Building

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Charming 2-Bedroom Apartment, Wat Phnom

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,600
2 2 104m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Charming 2-Bedroom Apartment, Wat Phnom សម្រាប់ នៅ Wat Phnom, Daun Pe...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Charming 2-Bedroom Apartment, Wat Phnom

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Modern 3 bedroom Apartment

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$2,400
3 3 150m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Modern 3 bedroom Apartment

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Janusz Drag
+855969001090

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Daun Penh Area | $ 1200 / month | 2 Bedrooms

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$1,200
2 2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Daun Penh Area | $ 1200 / month | 2 Bedrooms

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

វត្តភ្នំ | 3បន្ទប់គេងអាផាតមិនសំរាប់ជួលនៅវត្តភ្នំ | 4000$ – 4500$

សេវាកម្មអាផាតមេន  
POA
3 3 150m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
វត្តភ្នំ | 3បន្ទប់គេងអាផាតមិនសំរាប់ជួលនៅវត្តភ្នំ | 4000$ – 4500$ – តម្លៃ: 4000$ – 4500$/ ខែ – ទ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - វត្តភ្នំ | 3បន្ទប់គេងអាផាតមិនសំរាប់ជួលនៅវត្តភ្នំ | 4000$ – 4500$

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

វត្តភ្នំ | 3បន្ទប់គេងអាផាតមិនសំរាប់ជួលនៅវត្តភ្នំ | 2800$ – 3500$

សេវាកម្មអាផាតមេន  
POA
3 3 120m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
វត្តភ្នំ | 3បន្ទប់គេងអាផាតមិនសំរាប់ជួលនៅវត្តភ្នំ | 2800$ – 3500$ – តម្លៃ: 2800$ – 3500$/ ខែ – ទ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - វត្តភ្នំ | 3បន្ទប់គេងអាផាតមិនសំរាប់ជួលនៅវត្តភ្នំ | 2800$ – 3500$

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។