កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សេវាកម្មអាផាតមេន សំរាប់លក់ ក្នុង Kampot

បានរកឃើញ 9 សេវាកម្មអាផាតមេន សម្រាប់ Sale in Kampot

贡布省Prek Chak (带娱乐牌照)

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$4,500,000 $1,000/m2
កំពង់បាយ, កំពត, កំពត
ServicedApartment សម្រាប់ sale នៅ Kampong Trach Khang Kaeut, Kampong Trach, Kampot ជាមួយ $4...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 贡布省Prek Chak (带娱乐牌照)

កំពង់បាយ, កំពត, កំពត

Tainew Estate Co.,Ltd
+8618934355679

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

贡布省Prek Chak (带娱乐牌照)

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$4,500,000 $1,000/m2
កំពង់បាយ, កំពត, កំពត
ServicedApartment សម្រាប់ sale នៅ Kampong Trach Khang Kaeut, Kampong Trach, Kampot ជាមួយ $4...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 贡布省Prek Chak (带娱乐牌照)

កំពង់បាយ, កំពត, កំពត

Tainew Estate Co.,Ltd
+8618934355679

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

贡布省Prek Chak (带娱乐牌照)

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$4,500,000 $1,000/m2
កំពង់បាយ, កំពត, កំពត
ServicedApartment សម្រាប់ sale នៅ Kampong Trach Khang Kaeut, Kampong Trach, Kampot ជាមួយ $4...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 贡布省Prek Chak (带娱乐牌照)

កំពង់បាយ, កំពត, កំពត

Tainew Estate Co.,Ltd
+8618934355679

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

贡布省Prek Chak (带娱乐牌照)

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$4,500,000 $1,000/m2
កំពង់បាយ, កំពត, កំពត
ServicedApartment សម្រាប់ sale នៅ Kampong Trach Khang Kaeut, Kampong Trach, Kampot ជាមួយ $4...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 贡布省Prek Chak (带娱乐牌照)

កំពង់បាយ, កំពត, កំពត

Tainew Estate Co.,Ltd
+8618934355679

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Tropical villa retreat with pool for sale Kampot

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$217,800
2 2 77m2 E
កំពត, កំពត
This beautifully designed, tropical villa retreat with pool is now for sale in Kampot. S...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tropical villa retreat with pool for sale Kampot

កំពត, កំពត

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

贡布省Prek Chak (带娱乐牌照)

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$4,500,000 $1,000/m2
កំពង់បាយ, កំពត, កំពត
ServicedApartment សម្រាប់ sale នៅ Kampong Trach Khang Kaeut, Kampong Trach, Kampot ជាមួយ $4...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 贡布省Prek Chak (带娱乐牌照)

កំពង់បាយ, កំពត, កំពត

Tainew Estate Co.,Ltd
+8618934355679

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Kampot Prek Chak (带娱乐牌照)

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$4,500,000 $1,000/m2
Kampong Bay, Kampot, Kampot
ServicedApartment សម្រាប់ sale នៅ Kampong Bay, Kampot, Kampot ជាមួយ $4,500,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Kampot Prek Chak (带娱乐牌照)

Kampong Bay, Kampot, Kampot

Tainew Estate Co.,Ltd
+8618934355679

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Kampot Prek Chak (带娱乐牌照)

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$4,500,000 $1,000/m2
Kampong Bay, Kampot, Kampot
ServicedApartment សម្រាប់ sale នៅ Kampong Bay, Kampot, Kampot ជាមួយ $4,500,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Kampot Prek Chak (带娱乐牌照)

Kampong Bay, Kampot, Kampot

Tainew Estate Co.,Ltd
+8618934355679

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Kampot Prek Chak(带娱乐牌照)

សេវាកម្មអាផាតមេន  
$4,500,000
Kampong Bay, Kampot, Kampot
ServicedApartment សម្រាប់ sale នៅ Kampong Bay, Kampot, Kampot ជាមួយ $4,500,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Kampot Prek Chak(带娱乐牌照)

Kampong Bay, Kampot, Kampot

Wei Lee
+85581698428

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។