កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះលក់ទំនិញ សំរាប់ជួល ក្នុង 7 Makara

បានរកឃើញ 15 ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ Rent in 7 Makara, Phnom Penh

Shop House for rent on Monivong Boulevard

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$4,000
80m2 1
Ou Ruessei 4, 7 Makara, Phnom Penh
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ rent នៅ Ou Ruessei 4, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shop House for rent on Monivong Boulevard

Ou Ruessei 4, 7 Makara, Phnom Penh

Ms. Neary Rothana
+85585517373979

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Shop House for rent on Monivong Boulevard

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$4,000
80m2 1
Ou Ruessei 4, 7 Makara, Phnom Penh
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ rent នៅ Ou Ruessei 4, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shop House for rent on Monivong Boulevard

Ou Ruessei 4, 7 Makara, Phnom Penh

Ms. Neary Rothana
+85585517373979

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Shop House for Rent

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$6,500
3 1 1000m2 N
៧ មករា, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ rent នៅ Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shop House for Rent

៧ មករា, ភ្នំពេញ

The Great Capital Agent
+855-78888864

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Shophouse For Rent

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$8,000
Kampuchea kroam, មិត្តភាព, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ rent នៅ Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shophouse For Rent

Kampuchea kroam, មិត្តភាព, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

The Great Captal Agent Co., Ltd
+855968576086

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial Shop For Rent

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$4,000
Ou Ruessei 4, 7 Makara, Phnom Penh
CommercialShophouse សម្រាប់ rent នៅ Ou Ruessei 4, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Shop For Rent

Ou Ruessei 4, 7 Makara, Phnom Penh

Ivy Huang 黃小姐 (中/英 Eng)
070521199

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial Shop For Rent

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$1,600
Monourom, 7 Makara, Phnom Penh
CommercialShophouse សម្រាប់ rent នៅ Monourom, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Shop For Rent

Monourom, 7 Makara, Phnom Penh

Ivy Huang 黃小姐 (中/英 Eng)
070521199

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Shop For Rent on Kampuchea Krom Blvd

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$1,500
Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Monourom, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនប...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shop For Rent on Kampuchea Krom Blvd

Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh

Ivy Huang 黃小姐 (中/英 Eng)
070521199

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Shop For Rent on Preah Monivong Blvd

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$2,500
Monourom, 7 Makara, Phnom Penh
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Monourom, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនប...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shop For Rent on Preah Monivong Blvd

Monourom, 7 Makara, Phnom Penh

Ivy Huang 黃小姐 (中/英 Eng)
070521199

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Corner Shophouse For Rent

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$10,000
700m2
៧ មករា, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ rent នៅ 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Corner Shophouse For Rent

៧ មករា, ភ្នំពេញ

Rithy SEAB
+855-888889748

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$83
៧ មករា, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ rent នៅ Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

៧ មករា, ភ្នំពេញ

Yi FUNG
+855-23986300

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។