កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះលក់ទំនិញ សំរាប់លក់ ក្នុង 7 Makara

បានរកឃើញ 11 ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ Sale in 7 Makara, Phnom Penh

ទះប្រកបអាជីវកម្មមួយជង់ពេញសំរាប់លក់ លេីផ្លូវកម្ពុជាក្រោម

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$980,000 $8,167/m2
10 10 1 5 N
128 Kampuchea Krom Blvd, មិត្តភាព, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
លេីផ្លូវកម្ពុជាក្រោម (ក្បែរផ្លូវព្រះមុនីវង្ស និង ផ្សារថ្មី កែងនឹង ផ្លូវ សុកហុក(107) ) / កំពស់ 5ជាន់ ទ...
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ទះប្រកបអាជីវកម្មមួយជង់ពេញសំរាប់លក់ លេីផ្លូវកម្ពុជាក្រោម

128 Kampuchea Krom Blvd, មិត្តភាព, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

សំណាង ហ៊ួន
012 389 108 / 010 898 864

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

SHOP HOUSE FOR SALE - BEST LOCATION

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$680,000
1 2 80m2
៧ មករា, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ sale នៅ Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ $680,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - SHOP HOUSE FOR SALE - BEST LOCATION

៧ មករា, ភ្នំពេញ

Conor DANIEL O'SHEA
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Shop House For Sale On Kampuchea Krom Blvd

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$980,000
10 10 120m2
៧ មករា, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ sale នៅ Monourom, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ $980,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shop House For Sale On Kampuchea Krom Blvd

៧ មករា, ភ្នំពេញ

Fortuna
+855-0235381999

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

លក់បន្ទាន់់់(អាចចចារបាន)

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$2,500,000
Ou Ruessei 3, 7 Makara, Phnom Penh
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ sale នៅ Ou Ruessei 3, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ $2,500,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - លក់បន្ទាន់់់(អាចចចារបាន)

Ou Ruessei 3, 7 Makara, Phnom Penh

Ty Valentino
+85512279765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់ 出售

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$1,100,000 $7,971/m2
7 11 4
វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ sale នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ $1,100,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់ 出售

វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Cambodia Properties Limited (CPL)
+855235555566

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial Shop For Sale

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$1,550,000 $4,613/m2
Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh
CommercialShophouse សម្រាប់ sale នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ $1,550,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Shop For Sale

Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh

Ivy Huang 黃小姐 (中/英 Eng)
070521199

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Shop For Sale

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$500,000 $7,812/m2
Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ $500,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shop For Sale

Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh

Ivy Huang 黃小姐 (中/英 Eng)
070521199

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Shop For Sale on Street 215

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$700,000 $10,937/m2
Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ $700,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shop For Sale on Street 215

Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh

Ivy Huang 黃小姐 (中/英 Eng)
070521199

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial flat

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$500,000
8 8
Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial flat

Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh

Mrs. Khim Yanit
089 888 944

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial house

ផ្ទះលក់ទំនិញ  
$620,000
4 4
Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ $620,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial house

Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh

Mrs. Khim Yanit
089 888 944

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

Please login to the website to submit the Home Finder request.
ចូលក្នុងគណនី