កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ស្ទូឌីយ៉ូ សំរាប់ជួល ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 9 ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ Rent in Siem Reap, Siem Reap

Studio Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamreuk

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$400
1 1 1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រ…
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Studio Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamreuk

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$450
1 1 1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រ…
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Studio Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamreuk

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$350
1 1 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិ…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio Apartment for Rent in Siem Reap – Sala Kamreuk

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Fully Furnished Studio Apartment in Siem Reap

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$350
1 1
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $350. …
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Fully Furnished Studio Apartment in Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Srey Touch Leav
061400800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Testing Listing

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$1,234
1 1 1 100m2 1 N
Testing Number Testing Street, សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនប…
បានចុះបញ្ជី: 31 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Testing Listing

Testing Number Testing Street, សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

TestAgent Live21
+8613758159197

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

》 បន្ទប់ជួលខែ ក្នុងក្រុងសៀមរាប 《

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$200
1 2 3 35m2 W/N
Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
》 បន្ទប់ជួលខែ ក្នុងក្រុងសៀមរាប 《 >> ផាសុខភាព,អនាម័យ ឧីសាញតាមបែបអឺរ៉ុប >> 200$ មួយខែ >> ក្នុងក្រ…
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 》 បន្ទប់ជួលខែ ក្នុងក្រុងសៀមរាប 《

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

》 បន្ទប់ជួលខែ ក្នុងក្រុងសៀមរាប 《》Room for Rent Siemreap town《

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$200
1 2 10 W/N
Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើ…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 》 បន្ទប់ជួលខែ ក្នុងក្រុងសៀមរាប 《》Room for Rent Siemreap town《

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Studio for Rent in Siem Reap

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$310
1 1
siem reap, សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនប…
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio for Rent in Siem Reap

siem reap, សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+(855) 078 904 408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Studio for Rent in Siem Reap

ស្ទូឌីយ៉ូ  
$420
1 1 1
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ស្ទូឌីយ៉ូ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនប…
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio for Rent in Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+85578904408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី