កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

វីឡា សំរាប់ជួល ក្នុង Battambang

បានរកឃើញ 21 វីឡា សម្រាប់ Rent in Battambang

Villa For Rent 9 Bedroom In Doun Penh

វីឡា  
$5,000
9 10
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Villa For Rent 9 Bedroom In Doun Penh សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Pe...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent 9 Bedroom In Doun Penh

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Leng Phanit
+855 12 862 469

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

House for rent

វីឡា  
$2,200
5 5
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
House for rent សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ . នេះម...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Leng Phanit
+855 12 862 469

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$2,800
4 4
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Price (USD) : $ 2,800.00 ,Location : Boeng Raing, Daun Penh, Phnom Penh ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$3,000
5 5
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Price (USD) : $ 3,000.00 ,Location : Boeng Raing, Daun Penh, Phnom Penh ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$6,000
8 8
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Price (USD) : $ 6,000.00 ,Location : Boeng Raing, Daun Penh, Phnom Penh ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$2,500
5 5
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Price (USD) : $ 2,500.00 / Month ,Location : Boeng Raing, Daun Penh, Phnom Penh...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$8,500
8 9
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Price (USD) : $ 8,500.00 / Month ,Location : Boeng Raing, Daun Penh, Phnom Penh...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$3,500
6 6
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Price (USD) : $ 3,500.00 / Month ,Location : Boeng Raing, Daun Penh, Phnom Penh...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Beoung Reang| Villa for Rent

វីឡា  
$1,000
2 2
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
This villa is very good to living with fresh air, comfortable life, safety, Commercial area...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Beoung Reang| Villa for Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Advanced Property
093666731

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa for rent on corner in Daun Penh

វីឡា  
$5,500
5 7
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Villa for rent on corner in Daun Penh, The villa would be suited for a medium enterprise or...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa for rent on corner in Daun Penh

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។