កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

វីឡា សំរាប់ជួល ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 231 វីឡា សម្រាប់ Rent in Siem Reap, Siem Reap

Tropical villa for rent-Svay Dangkum

វីឡា  
$1,250
3 4
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នក…
បានចុះបញ្ជី: 11 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Tropical villa for rent-Svay Dangkum

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Chor CHOCH
+855-92669645

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

DABEST PROPERTIES: Tropical Villa for Rent in Siem Reap-Sala Kamreuk

វីឡា  
$850
2 3 1 300m2 1 W/N
Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រស…
បានចុះបញ្ជី: 181 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: Tropical Villa for Rent in Siem Reap-Sala Kamreuk

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

5 Bedroom House for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

វីឡា  
$1,300
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនប…
បានចុះបញ្ជី: 181 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 5 Bedroom House for Rent in Siem Reap - Sala Kamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

3 Bedroom Villa For Rent in Siem Reap- Svay Dangkum

វីឡា  
$500
3 3 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្…
បានចុះបញ្ជី: 181 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Villa For Rent in Siem Reap- Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

DABEST PROPERTIES CAMBODIA: Fantastic Villa For Rent with Swimming Pool in Siem Reap- Svay Dangkum

វីឡា  
$2,500
4 3 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្…
បានចុះបញ្ជី: 221 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES CAMBODIA: Fantastic Villa For Rent with Swimming Pool in Siem Reap- Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

2 Bedroom Villa for Rent with Swimming Pool in Siem Reap- Sala kamreuk

វីឡា  
$850
2 2 1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនប…
បានចុះបញ្ជី: 221 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Villa for Rent with Swimming Pool in Siem Reap- Sala kamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

HOUSE FOR RENT - SVAY DANGKUM - SIEM REAP

វីឡា  
$1,500
3 3 384m2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង…
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - HOUSE FOR RENT - SVAY DANGKUM - SIEM REAP

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

5 Bedroom Villa For Rent in Siem Reap- Slor Kram

វីឡា  
$1,600
5 6 1
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកច…
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 5 Bedroom Villa For Rent in Siem Reap- Slor Kram

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

5 Bedroom House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

វីឡា  
$2,000
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្…
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 5 Bedroom House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

3 Bedroom Villa For Rent in Siem Reap- Svay Dangkum

វីឡា  
$500
3 2 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្…
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Villa For Rent in Siem Reap- Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី