កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

វីឡា សំរាប់ជួល ក្នុង Wat Phnom

បានរកឃើញ 11 វីឡា សម្រាប់ Rent in Wat Phnom, Daun Penh, and others

300 sq.m Commercial Property For Rent - Wat Phnom, Phnom Penh

វីឡា  
$9,500
300m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកច...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 300 sq.m Commercial Property For Rent - Wat Phnom, Phnom Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

7 Bedrooms Villa for Rent in Daun Penh.

វីឡា  
$5,000
7 8 800m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 7 Bedrooms Villa for Rent in Daun Penh.

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Big Corner Villa For Rent Near Wat Phnom, Rental Price: $15,000/month Size: 25m x 30m

វីឡា  
$15,000 $15,000/m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Big Corner Villa For Rent Near Wat Phnom, Rental Price: $15,000/month Size: 25m x 30m

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa for rent, Rental price: $4000/month Land size: 21m x 34m

វីឡា  
$4,000 $4,000/m2
5 5
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa for rent, Rental price: $4000/month Land size: 21m x 34m

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Nice villa for rent Daun Penh Rental price : $3,000 per month Land size: 17m x 28m

វីឡា  
$3,000 $3,000/m2
8 6
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Nice villa for rent Daun Penh Rental price : $3,000 per month Land size: 17m x 28m

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent On Main Road ( Very Good For Business )Price: $10,000/m

វីឡា  
$10,000 $10,000/m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent On Main Road ( Very Good For Business )Price: $10,000/m

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent In Daun Penh Area ( 3 Floors - Free Space ) Price: $7,000/month

វីឡា  
$7,000 $7,000/m2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent In Daun Penh Area ( 3 Floors - Free Space ) Price: $7,000/month

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Riverside | 4 Bedroom | Villa For Rent In Wat Phnom | $2,500

វីឡា  
$2,500
4 3
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Riverside | 4 Bedroom | Villa For Rent In Wat Phnom | $2,500 សម្រាប់ នៅ ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Riverside | 4 Bedroom | Villa For Rent In Wat Phnom | $2,500

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 bedrooms Colonial Style Villa for rent in Daun Penh

វីឡា  
$2,500
2 2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
2 bedrooms Colonial Style Villa for rent in Daun Penh, Good location, kitchen, parking, saf...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedrooms Colonial Style Villa for rent in Daun Penh

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$25,000
2 2
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Price (USD) : $ 25,000.00 / Month ,Location : Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។