កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

វីឡា សំរាប់លក់ ក្នុង Battambang

បានរកឃើញ 11 វីឡា សម្រាប់ Sale in Battambang

[:en]Beautiful villa for sale in Daun Penh[:]

វីឡា  
$2,600,000
4 3
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
[:en]Beautiful villa for sale in Daun Penh, come with colonial style, with hard title, 10 m...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - [:en]Beautiful villa for sale in Daun Penh[:]

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

Borey Som
+855 16 289 389

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$2,800
4 4
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Price (USD) : $ 2,800.00 ,Location : Boeng Raing, Daun Penh, Phnom Penh ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$3,000
5 5
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Price (USD) : $ 3,000.00 ,Location : Boeng Raing, Daun Penh, Phnom Penh ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$6,000
8 8
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Price (USD) : $ 6,000.00 ,Location : Boeng Raing, Daun Penh, Phnom Penh ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$2,500
5 5
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Price (USD) : $ 2,500.00 / Month ,Location : Boeng Raing, Daun Penh, Phnom Penh...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$8,500
8 9
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Price (USD) : $ 8,500.00 / Month ,Location : Boeng Raing, Daun Penh, Phnom Penh...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent

វីឡា  
$3,500
6 6
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Price (USD) : $ 3,500.00 / Month ,Location : Boeng Raing, Daun Penh, Phnom Penh...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

University of Puthisastra | Villa For Rent

វីឡា  
$8,000
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
Ground + 1 level - $/sqm on Building $10/sqm on Land 1 year Lease term
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - University of Puthisastra | Villa For Rent

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Preah Sisowath High School | 4 Bedrooms Villa

វីឡា  
$3,500
4 4 6
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
17 x 30m in dimension 1 Living Room $6.8/sqm on Land 3 year Lease term
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Preah Sisowath High School | 4 Bedrooms Villa

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Independence Monument | Main Road Villa

វីឡា  
$25,000
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
20 x 30m in dimension Ground + 2 level $41.6/sqm on Land - year Lease term
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Independence Monument | Main Road Villa

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។