កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ឃ្លាំង សំរាប់ជួល ក្នុង Sen Sok

បានរកឃើញ 152 ឃ្លាំង សម្រាប់ Rent in Sen Sok, Phnom Penh

Ware House For Rent

ឃ្លាំង  
$2,300
600m2
សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់ប...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Ware House For Rent

សែនសុខ, ភ្នំពេញ

RECEPTIONIST
+855-16999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

WAREHOUSE ON MAIN ROAD- FOR RENT

ឃ្លាំង  
$7,000
3500m2
សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Ou Baek K'am, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - WAREHOUSE ON MAIN ROAD- FOR RENT

សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Suon THEA
+855 23 214 322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Rent

ឃ្លាំង  
$20,000
13 6
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្...
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Rent

ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Sung Sopheap
+85517988168

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Rent

ឃ្លាំង  
$5,500 $5,500/m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Rent

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for rent

ឃ្លាំង  
$7,000 $7,000/m2
អូបែកក្អម, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Ou Baek K'am, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for rent

អូបែកក្អម, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

600 Sq m warehouse for rent near AEON Mall 2

ឃ្លាំង  
$2,200
2 5 3 600m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 600 Sq m warehouse for rent near AEON Mall 2

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

គ្លូរីខេម រៀលធី
+85599866998

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for rent

ឃ្លាំង  
$2,200 $2,200/m2
2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for rent

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for rent

ឃ្លាំង  
$2,300 $2,300/m2
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for rent

ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1200 SQM warehouse for rent near Boeng Kob Srov

ឃ្លាំង  
$4,800 $4/m2
1 1 3 1200m2 N
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នក...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1200 SQM warehouse for rent near Boeng Kob Srov

ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

គ្លូរីខេម រៀលធី
+85599866998

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for rent

ឃ្លាំង  
$2,000
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for rent

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។