កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ឃ្លាំង សំរាប់ជួល ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 7 ឃ្លាំង សម្រាប់ Rent in Siem Reap, Siem Reap

Warehouse for rent

ឃ្លាំង  
$3,000
សៀមរាប, សៀមរាប
Warehouse for rent Warehouse for rent in Siem Reap, it is a proper design of warehouse and …
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for rent

សៀមរាប, សៀមរាប

Sarath SOK
+855-17267979

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Warehouse for Rent

ឃ្លាំង  
$1,500
1 1
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្ន…
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Rent

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+85578904408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

WAREHOUSE FOR RENT

ឃ្លាំង  
$2,500
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្ន…
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - WAREHOUSE FOR RENT

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

ឃុន Vanna
017 822 159

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Warehouse in siem reap for rent ID: CMFR-186 $3000/m

ឃ្លាំង  
$3,000
4 1200m2
សៀមរាប, សៀមរាប
Commercial warehouse on main street locate at Phsa Kramanh Warehouse size 20m x 25m land h…
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse in siem reap for rent ID: CMFR-186 $3000/m

សៀមរាប, សៀមរាប

Sarath SOK
+855-17267979

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Commercial space Near Borei Prem Prey in siem reap for rent ID: CMFR-171 $2200 per month

ឃ្លាំង  
$2,200
5 5 1200m2
សៀមរាប, សៀមរាប
The former of this space is the restaurant, so the building structure is restaurant and i9t m…
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial space Near Borei Prem Prey in siem reap for rent ID: CMFR-171 $2200 per month

សៀមរាប, សៀមរាប

Sarath SOK
+855-17267979

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Warehouse for rent ID: CMFR-188 $2500/m

ឃ្លាំង  
$2,500
2 3 815m2
សៀមរាប, សៀមរាប
This warehouse location at Svaydanngkum, Siem Reap. It is on main street size 22m Build…
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for rent ID: CMFR-188 $2500/m

សៀមរាប, សៀមរាប

Sarath SOK
+855-17267979

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Warehouse and store in siem reap for rent ID: CMFR-153 $700/m

ឃ្លាំង  
$700
3
សៀមរាប, សៀមរាប
Are you looking for a warehouse or store in Siem Reap? Here is the warehouse or store availab…
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse and store in siem reap for rent ID: CMFR-153 $700/m

សៀមរាប, សៀមរាប

Sarath SOK
+855-17267979

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី