កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ឃ្លាំង សំរាប់ជួល ក្នុង Toul Kork

បានរកឃើញ 84 ឃ្លាំង សម្រាប់ Rent in Toul Kork, Phnom Penh

Warehouse for Rent

ឃ្លាំង  
$2,700
1 1
ទឹកល្អក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Tuek L'ak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Rent

ទឹកល្អក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

CPA Rental and Apartment
+85593877803

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Rent

ឃ្លាំង  
$2,200
1 1
ទឹកល្អក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Tuek L'ak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Rent

ទឹកល្អក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

CPA Rental and Apartment
+85593877803

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse

ឃ្លាំង  
$5,000
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

CPA Rental and Apartment
+85593877803

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa for rent

ឃ្លាំង  
$5,500 $5,500/m2
ទឹកល្អក់៣, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Tuek L'ak 3, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa for rent

ទឹកល្អក់៣, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for rent

ឃ្លាំង  
$3,000 $3,000/m2
ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for rent

ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for rent

ឃ្លាំង  
$2,500
ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Tuek L'ak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for rent

ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Rent Main Road Rental Price: $5,000/month

ឃ្លាំង  
$5,000 $5,000/m2
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Rent Main Road Rental Price: $5,000/month

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Rent​ BOENG SALANG Price: $2,000/month

ឃ្លាំង  
$2,000 $2,000/m2
បឹងសាឡាង, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Rent​ BOENG SALANG Price: $2,000/month

បឹងសាឡាង, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ឃ្លាំងសំរាប់ជួល ទួលគោក

ឃ្លាំង  
$2,000
8
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ឃ្លាំងសំរាប់ជួល ទួលគោក

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Ny Tinat
+855 12 641 864

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Rent Toul Kork Land size: 40mx40m Rental price: $5,500 per month

ឃ្លាំង  
$5,500 $5,500/m2
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Rent Toul Kork Land size: 40mx40m Rental price: $5,500 per month

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។