កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ឃ្លាំង សំរាប់លក់ ក្នុង Phnom Penh

បានរកឃើញ 191 ឃ្លាំង សម្រាប់ Sale in Phnom Penh

Warehouse for Sale

ឃ្លាំង  
$1,169,910 $630/m2
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $1,169,910. . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 41 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Sale

ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Sung Sopheap
+85517988168

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Corner Warehouse for Sale

ឃ្លាំង  
$750 $750/m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $750. . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Corner Warehouse for Sale

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Sale

ឃ្លាំង  
$2,000 $2,000/m2
ស្រះចក, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $2,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Sale

ស្រះចក, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Sale/Rent

ឃ្លាំង  
$3,240,000 $2,000/m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale/rent នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $3,240,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Sale/Rent

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Sung Sopheap
+85517988168

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Sale Phnom Penh Thmey Price: $1,350 per square mater

ឃ្លាំង  
$1,350 $1,350/m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $1,350. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Sale Phnom Penh Thmey Price: $1,350 per square mater

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Sale - Phnom Penh Thmey, Phnom Penh

ឃ្លាំង  
$350,000
240m2
សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $350,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Sale - Phnom Penh Thmey, Phnom Penh

សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Sale On St. Ouknha Mong Rithy Selling Price: $2,000/sqm

ឃ្លាំង  
$2,000 $2,000/m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $2,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Sale On St. Ouknha Mong Rithy Selling Price: $2,000/sqm

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for sale Phnom Penh Thmey Selling price: $2,000 per square mater

ឃ្លាំង  
$2,000 $2,000/m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $2,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for sale Phnom Penh Thmey Selling price: $2,000 per square mater

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

35,671 sq.m. Land with Warehouse For Sale - Chaom Chau, Phnom Penh

ឃ្លាំង  
$11,000,000
ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh ជាមួយ $11,000,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 35,671 sq.m. Land with Warehouse For Sale - Chaom Chau, Phnom Penh

ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Sale Hanoi street Sen Sok

ឃ្លាំង  
$850,000
358m2
ទឹកថ្លា, ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Cambodia ជាមួយ $850,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Sale Hanoi street Sen Sok

ទឹកថ្លា, ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ

Linna NOV
+855-979785885

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។