កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ឃ្លាំង សំរាប់លក់ ក្នុង Por Sen Chey

បានរកឃើញ 20 ឃ្លាំង សម្រាប់ Sale in Por Sen Chey, Phnom Penh

35,671 sq.m. Land with Warehouse For Sale - Chaom Chau, Phnom Penh

ឃ្លាំង  
$11,000,000
ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh ជាមួយ $11,000,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 35,671 sq.m. Land with Warehouse For Sale - Chaom Chau, Phnom Penh

ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for sale in Por Sen Chey

ឃ្លាំង  
$2,000,000
875m2
ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Cambodia ជាមួយ $2,000,000. . ប្រសិនបើអ្នកច...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for sale in Por Sen Chey

ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Sale in Por Sen Chey

ឃ្លាំង  
$700,000
3365m2
ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Kantaok, Por Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $7...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Sale in Por Sen Chey

ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Sale in Por Sen Chey

ឃ្លាំង  
$250,000
130m2
ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Sale in Por Sen Chey

ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Rent in Por Sen Chey

ឃ្លាំង  
$3,500
710m2
ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Cambodia ជាមួយ $3,500. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បា...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Rent in Por Sen Chey

ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Rent in Por Sen Chey

ឃ្លាំង  
$2,500
900m2
ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Rent in Por Sen Chey

ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Rent in Por Sen Chey

ឃ្លាំង  
$600
130m2
ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Rent in Por Sen Chey

ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Rent

ឃ្លាំង  
$4,800
កន្ទោក, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
Warehouse For Rent សម្រាប់ នៅ Por Sen Chey, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ . ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Rent

កន្ទោក, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Sale in Por Sen Chey

ឃ្លាំង  
$300,000
ចោមចៅ, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
Located in Chaom Chao Size: 33.6m x 20m = 672sqm Price: 300000$ Soft title State Util...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Sale in Por Sen Chey

ចោមចៅ, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Sale in Por Sen Chey

ឃ្លាំង  
$700,000
កន្ទោក, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
Located in Por Sen Chey Size: 35m x 95m = 3365sqm Price: 700000$ Hard title ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Sale in Por Sen Chey

កន្ទោក, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។