កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ឃ្លាំង សំរាប់លក់ ក្នុង Sen Sok

បានរកឃើញ 52 ឃ្លាំង សម្រាប់ Sale in Sen Sok, Phnom Penh

Warehouse for Sale

ឃ្លាំង  
$1,169,910 $630/m2
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $1,169,910. . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Sale

ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Sung Sopheap
+85517988168

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Corner Warehouse for Sale

ឃ្លាំង  
$750 $750/m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $750. . ...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Corner Warehouse for Sale

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Sale/Rent

ឃ្លាំង  
$3,240,000 $2,000/m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale/rent នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $3,240,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Sale/Rent

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Sung Sopheap
+85517988168

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Sale Phnom Penh Thmey Price: $1,350 per square mater

ឃ្លាំង  
$1,350 $1,350/m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $1,350. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Sale Phnom Penh Thmey Price: $1,350 per square mater

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Sale - Phnom Penh Thmey, Phnom Penh

ឃ្លាំង  
$350,000
240m2
សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $350,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Sale - Phnom Penh Thmey, Phnom Penh

សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Sale On St. Ouknha Mong Rithy Selling Price: $2,000/sqm

ឃ្លាំង  
$2,000 $2,000/m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $2,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Sale On St. Ouknha Mong Rithy Selling Price: $2,000/sqm

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for sale Phnom Penh Thmey Selling price: $2,000 per square mater

ឃ្លាំង  
$2,000 $2,000/m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $2,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for sale Phnom Penh Thmey Selling price: $2,000 per square mater

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Rent close street Hanoi

ឃ្លាំង  
$450
250m2
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $450. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បា...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Rent close street Hanoi

ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Van SOTHEA
+855-12558633

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

New Brand Warehouse for Rent or Sale along Street Hanoi

ឃ្លាំង  
$3,500
1200m2
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $3,500. . ប្រសិនបើអ្នកចង់...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - New Brand Warehouse for Rent or Sale along Street Hanoi

ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Phearun EAR
+855-12346677

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Land and Warehouse For Sale in Sen Sok

ឃ្លាំង  
$1,000,000
2 1250m2
សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land and Warehouse For Sale in Sen Sok

សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។