កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ឃ្លាំង សំរាប់លក់ ក្នុង Toul Tum Poung 1

បានរកឃើញ 10 ឃ្លាំង សម្រាប់ Sale in Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, and others

Warehouse for Sale/Rent

ឃ្លាំង  
$1,387,500 $3,700/m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale/rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $1,387,500. ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Sale/Rent

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Sung Sopheap
+85517988168

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

WareHouse for Sale and for rent In Toul Tom Poung

ឃ្លាំង  
$720,000
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ sale/rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជា...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - WareHouse for Sale and for rent In Toul Tom Poung

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Ny Tinat
+855 12 641 864

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for sale near Tuol Tom Pung with hard tittle Sale price: $1,500,000 per month

ឃ្លាំង  
$1,500,000 $1,500,000/m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $1,500,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for sale near Tuol Tom Pung with hard tittle Sale price: $1,500,000 per month

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Rent in Toul Tumpong1,Chamkarmon

ឃ្លាំង  
$2,000
144m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Rent in Toul Tumpong1,Chamkarmon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for Sale Tuol Tompung Sale Price: $ 3,500/m2 (Hard tittle) Land Size 15mx24m

ឃ្លាំង  
$3,500 $3,500/m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $3,500. . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for Sale Tuol Tompung Sale Price: $ 3,500/m2 (Hard tittle) Land Size 15mx24m

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ចាន់ យ៉ារិទ្ធិ
+855-92701213

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Sale In Tuol Tompung (L map) Sale Price: $2700 per square

ឃ្លាំង  
$2,700 $2,700/m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $2,700. . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Sale In Tuol Tompung (L map) Sale Price: $2700 per square

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for rent and sale Toul Tompong,land size: 13m x 45m Sale price: $3600 per square

ឃ្លាំង  
$3,600 $3,600/m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale/rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $3,600. ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for rent and sale Toul Tompong,land size: 13m x 45m Sale price: $3600 per square

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for rent Toul Tompong and sale,Rental price: $ 2300/m,L-map: 584sqm

ឃ្លាំង  
$3,600 $3,600/m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale/rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $3,600. ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for rent Toul Tompong and sale,Rental price: $ 2300/m,L-map: 584sqm

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for rent and sale at Tuol Tompung, Land size: 16mx24m,Rental Price: $2500 per month

ឃ្លាំង  
$2,500 $2,500/m2
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale/rent នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $2,500. ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for rent and sale at Tuol Tompung, Land size: 16mx24m,Rental Price: $2500 per month

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

South Of The Embassy of Republic of China | Warehouse

ឃ្លាំង  
$3,000
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
20 x 35m Land dimension $4.2/sqm on Land for Warehouse 3 year Lease term
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - South Of The Embassy of Republic of China | Warehouse

ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។