132 Properties

Shophouse BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
1
98m2
$250,000
Serviced Apartment BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
1
1
50m2
House BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh
9
7
246m2
$1,500,000
House BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh
4
3
$400,000
Other St288 288, BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh
1
1
Apartment BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
2
2
130m2
$1,000
Apartment BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
2
3
105m2
$1,700
Apartment BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
2
2
180m2
$2,000
Apartment BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
2
2
150m2
$1,200
House BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
3
2
120m2
$1,700
Condo Olympic, Chamkarmon, Phnom Penh
1
1
61m2
$138,000

About Eoun Thavy (Ms V)

Share this property