Logo
Chamkarmon, Phnom Penh
Chamkarmon, Phnom PenhChamkarmon, Phnom Penh

Office for Rent in Chamkarmon

Chamkarmon, Phnom Penh

For rent$6,000per monthPOA

Property Overview