+855 92 92 1000
Logo

พบผลลัพธ์ 171 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน

พบผลลัพธ์ 171 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน
โรงแรม สำหรับ ขายและให้เช่า ใน "Boeung Prolit"
For sale or rent
Price Negotiable
โรงแรม
$3,700,000
B B, "Boeung Prolit", 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 13/01/2023 อัพเดท: 16/03/2023
Tel: +855 92 921 000
อาคาร สำหรับ ขายและให้เช่า ใน "Boeung Prolit"
For sale or rent
อาคาร
$3,800,000
"Boeung Prolit", 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 23/05/2024 อัพเดท: 23/05/2024
Tel: +855 92 921 000
awardaward
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Mittapheap
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$20,521,600
Mittapheap, 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 01/03/2024 อัพเดท: 02/03/2024
Tel: +855 92 921 000
อาคาร สำหรับ ขาย ใน "Boeung Prolit"
For sale
อาคาร
$5,500,000
"Boeung Prolit", 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 01/12/2023 อัพเดท: 01/12/2023
Tel: +855 92 921 000
อาคาร สำหรับ ขาย ใน "Boeung Prolit"
For sale
อาคาร
$5,500,000
"Boeung Prolit", 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 17/11/2023 อัพเดท: 17/11/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Veal Vong
For sale
Price Negotiable
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$3,200.0/'m²'
Veal Vong, 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 19/07/2023 อัพเดท: 19/07/2023
Tel: +855 92 921 000
อาคาร สำหรับ ขายและให้เช่า ใน Mittapheap
For sale or rent
อาคาร
$3,500,000
Mittapheap, 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 15/05/2023 อัพเดท: 15/05/2023
Tel: +855 92 921 000
อาคาร สำหรับ ขาย ใน Veal Vong
For sale
Price Negotiable
อาคาร
$21,000
Veal Vong, 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 09/01/2023 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
อาคาร สำหรับ ขาย ใน "Boeung Prolit"
For sale
Price Negotiable
อาคาร
$1,200,000
"Boeung Prolit", 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 08/12/2022 อัพเดท: 29/01/2024
Tel: +855 92 921 000
อาคาร สำหรับ ขาย ใน Veal Vong
For sale
Luxury Property
อาคาร
หนังสือมอบอำนาจ
Veal Vong, 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/05/2022 อัพเดท: 25/05/2022
Tel: +855 92 921 000
อาคาร สำหรับ ขาย ใน Veal Vong
For sale
Luxury Property
อาคาร
หนังสือมอบอำนาจ
Sihanouk Blvd (274) Preah, Veal Vong, 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/05/2022 อัพเดท: 25/05/2022
Tel: +855 92 921 000
อาคาร สำหรับ ขาย ใน Ou Ruessei 2
For sale
Under Market Value
อาคาร
$22,445,500
$21,162,900
SAVE 5.71%
Ou Ruessei 2, 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 03/01/2022 อัพเดท: 16/11/2023
Tel: +855 92 921 000
โรงแรม สำหรับ ขาย ใน 7 Makara
For sale
โรงแรม
$3,800,000
7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 05/12/2021 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
อาคาร สำหรับ ขาย ใน Veal Vong
For sale
อาคาร
$3,275,430
Veal Vong, 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 10/04/2021 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
อาคาร สำหรับ ขาย ใน Ou Ruessei 2
For sale
Urgent Sale
อาคาร
$21,804,200
Ou Ruessei 2, 7 Makara, พนมเปญ
จดทะเบียน : 13/02/2021 อัพเดท: 14/11/2023
Tel: +855 92 921 000