+855 92 92 1000
Logo

พบผลลัพธ์ 101 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน

พบผลลัพธ์ 101 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$80,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 11/01/2023 อัพเดท: 11/01/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$25,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 09/01/2023 อัพเดท: 09/01/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$75,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 06/12/2022 อัพเดท: 06/12/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$180,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 02/12/2022 อัพเดท: 02/12/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$45,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 02/12/2022 อัพเดท: 02/12/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$22,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 30/11/2022 อัพเดท: 30/11/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Price Negotiable
ที่ดิน
$86,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 03/10/2022 อัพเดท: 03/10/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Price Negotiable
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$70,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/11/2022 อัพเดท: 15/12/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Price Negotiable
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$70,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 24/11/2022 อัพเดท: 24/11/2022
Tel: +855 92 921 000