+855 92 92 1000
Logo

พบผลลัพธ์ 121 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน

พบผลลัพธ์ 121 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน
โรงแรม สำหรับ ขาย ใน Roluos
For sale
Price Negotiable
โรงแรม
$1,500,000
Roluos, ปราสาทบากอง, เสียมราฐ
จดทะเบียน : 01/12/2023 อัพเดท: 06/12/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Kandaek
For sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$55.0/'m²'
Kandaek, ปราสาทบากอง, เสียมราฐ
จดทะเบียน : 05/04/2023 อัพเดท: 17/05/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Ballangk
For sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$7,500
Ballangk, ปราสาทบากอง, เสียมราฐ
จดทะเบียน : 16/02/2023 อัพเดท: 16/02/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Kandaek
For sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$85,637
Kandaek, ปราสาทบากอง, เสียมราฐ
จดทะเบียน : 26/10/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Ampil
For sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$10,000,000
Ampil, ปราสาทบากอง, เสียมราฐ
จดทะเบียน : 12/10/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
โรงแรม สำหรับ ขาย ใน Kandaek
For sale
โรงแรม
$450,000
Kandaek, ปราสาทบากอง, เสียมราฐ
จดทะเบียน : 06/10/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Kandaek
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$90.0/'m²'
Siem Reap 7 Makara KW, Kandaek, ปราสาทบากอง, เสียมราฐ
จดทะเบียน : 02/07/2022 อัพเดท: 19/01/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Kandaek
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$60,000
7 Makara KW Siem Reap, Kandaek, ปราสาทบากอง, เสียมราฐ
จดทะเบียน : 09/06/2022 อัพเดท: 09/06/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Kandaek
For sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$250.0/'m²'
Kandaek, ปราสาทบากอง, เสียมราฐ
จดทะเบียน : 26/05/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Kandaek
For sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$51,520
Reap 7 Makara KW Siem, Kandaek, ปราสาทบากอง, เสียมราฐ
จดทะเบียน : 26/04/2022 อัพเดท: 26/04/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Kandaek
For sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$48,000
Reap 7 Makara KW Siem, Kandaek, ปราสาทบากอง, เสียมราฐ
จดทะเบียน : 26/04/2022 อัพเดท: 26/04/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Kandaek
For sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$516,560
Kandaek, ปราสาทบากอง, เสียมราฐ
จดทะเบียน : 21/04/2022 อัพเดท: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000