+855 92 92 1000
Logo

พบผลลัพธ์ 171 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน

พบผลลัพธ์ 171 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Ou Oknha Heng
For sale
Price Reduced
ที่ดิน
$5,340,000
Ou Oknha Heng, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 28/02/2023 อัพเดท: 05/04/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Ream
For sale
ที่ดิน
$8,352,000
Ream, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 09/02/2023 อัพเดท: 15/05/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน "Samrong"
For sale
ที่ดิน
$250,000
"Samrong", Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 23/03/2022 อัพเดท: 22/12/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Ream
For sale
ที่ดิน
$500,000
Ream, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 17/09/2021 อัพเดท: 11/01/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขายและให้เช่า ใน Ream
For sale or rent
Price Negotiable
ที่ดิน
$25,000
8m ផ្លូវ, Ream, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 04/05/2024 อัพเดท: 06/05/2024
Tel: +855 92 921 000
คอนโด สำหรับ ขาย ใน Ream
For sale
Price Negotiable
คอนโด
$199,505
Ream, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 21/02/2024 อัพเดท: 21/02/2024
Tel: +855 92 921 000
คอนโด สำหรับ ขาย ใน Ream
For sale
Price Negotiable
คอนโด
$65,101
Ream, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 21/02/2024 อัพเดท: 21/02/2024
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Prey Nob
For sale
ที่ดิน
$80.0/'m²'
Prey Nob, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 13/11/2023 อัพเดท: 13/11/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Ream
For sale
ที่ดิน
$150,000
Ream, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 01/08/2023 อัพเดท: 01/08/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Ream
For sale
Under Market Value
ที่ดิน
$330,000
Rd 45 National, Ream, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 22/06/2023 อัพเดท: 20/03/2024
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Ream
For sale
Price Negotiable
ที่ดิน
$3,500,000
Ream, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 23/12/2022 อัพเดท: 26/12/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน "Sameakki"
For sale
ที่ดิน
$2,988,720
Road 3 National, "Sameakki", Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 22/11/2022 อัพเดท: 23/11/2022
Tel: +855 92 921 000
บ้าน สำหรับ ขาย ใน Prey Nob
For sale
บ้าน
$42,000
Prey Nob, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 08/06/2022 อัพเดท: 08/06/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Prey Nob
For sale
Urgent Sale
ที่ดิน
$27.0/'m²'
Prey Nob, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 25/04/2022 อัพเดท: 20/12/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Ou Oknha Heng
For sale
ที่ดิน
$2,777,830
ភូមិអូរតាសេក, Ou Oknha Heng, Prey Nob, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 31/10/2021 อัพเดท: 14/03/2023
Tel: +855 92 921 000