+855 92 92 1000
Logo

พบผลลัพธ์ 41 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน

พบผลลัพธ์ 41 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน
อาคารพาณิชย์ สำหรับ เช่า ใน Sangkat Buon
For rent
อาคารพาณิชย์
$600 ต่อเดือน
Sangkat Buon, พระสีหนุ, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 25/05/2023 อัพเดท: 26/05/2023
Tel: +855 92 921 000
อาคารพาณิชย์ สำหรับ ขายและให้เช่า ใน Sangkat Muoy
For sale or rent
Ready to Move In
อาคารพาณิชย์
$300 ต่อเดือน
Sangkat Muoy, พระสีหนุ, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 09/05/2023 อัพเดท: 09/05/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
อาคารพาณิชย์ สำหรับ ขายและให้เช่า ใน Sangkat Bei
For sale or rent
Price Negotiable
อาคารพาณิชย์
$800 ต่อเดือน
Sangkat Bei, พระสีหนุ, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 10/04/2023 อัพเดท: 11/04/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
อาคารพาณิชย์ สำหรับ ขายและให้เช่า ใน Sangkat Buon
For sale or rent
อาคารพาณิชย์
$1,700 ต่อเดือน
Mittapheap , Sangkat Buon, พระสีหนุ, พระสีหนุ
จดทะเบียน : 25/01/2021 อัพเดท: 10/04/2023
Tel: +855 92 921 000