+855 92 92 1000
Logo

พบผลลัพธ์ 501 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน

พบผลลัพธ์ 501 รายการ
ประเภท:
ความสัมพันธ์กัน
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$180,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 02/12/2022 อัพเดท: 02/12/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$45,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 02/12/2022 อัพเดท: 02/12/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$22,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 30/11/2022 อัพเดท: 30/11/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Kouk Roka
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$330.0/'m²'
Kouk Roka, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 29/11/2022 อัพเดท: 29/11/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Kouk Roka
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$65,000
Kouk Roka, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 21/11/2022 อัพเดท: 22/11/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Ponsang
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$37,500
Ponsang, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 16/11/2022 อัพเดท: 27/12/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Kouk Roka
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$65,000
Kouk Roka, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 10/11/2022 อัพเดท: 27/12/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Kouk Roka
For sale
Urgent Sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$63,000
Kouk Roka, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 10/11/2022 อัพเดท: 27/12/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Price Negotiable
ที่ดิน
$86,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 03/10/2022 อัพเดท: 03/10/2022
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Ponsang
For sale
ที่ดิน
$160.0/'m²'
Ponsang, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 17/09/2021 อัพเดท: 11/01/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Preaek Pnov
For sale
ที่ดิน
$32,000
Preaek Pnov, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/03/2021 อัพเดท: 11/01/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Prek Pnov
For sale
ที่ดิน
$15,000
Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 07/01/2021 อัพเดท: 11/01/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Kouk Roka
For sale
ที่ดิน
$50,000
Kouk Roka, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 19/12/2020 อัพเดท: 11/01/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Kouk Roka
For sale
Price Negotiable
ที่ดิน
$350,000
Kouk Roka, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 06/05/2024 อัพเดท: 13/05/2024
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Kouk Roka
For sale
Price Negotiable
ที่ดิน
$180,000
Kouk Roka, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 06/05/2024 อัพเดท: 13/05/2024
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Preaek Pnov
For sale
Price Negotiable
ที่ดิน
$330,000
Preaek Pnov, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 24/04/2024 อัพเดท: 24/04/2024
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Kouk Roka
For sale
ที่ดิน
$1,082,400
Kouk Roka, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 28/02/2024 อัพเดท: 03/05/2024
Tel: +855 92 921 000
ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน Kouk Roka
For sale
ที่ดิน
$56,000
Kouk Roka, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/09/2023 อัพเดท: 02/10/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน Ponsang
For sale
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$1,732,200
Ponsang, Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 28/08/2023 อัพเดท: 25/09/2023
Tel: +855 92 921 000
ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน "Ponhea Pon"
For sale
Price Negotiable
ที่ดินเชิงพาณิชย์
$70,000
"Ponhea Pon", Prek Pnov, พนมเปญ
จดทะเบียน : 25/11/2022 อัพเดท: 15/12/2022
Tel: +855 92 921 000